Benutting testcapaciteit - Mondelinge vraag aan Minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 21 december 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid

18/12/2020

Geachte mijnheer de minister

Uit de laatste rapporten van Sciensano (https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Meest%20recente%20update.pdf) valt niet meer af te leiden hoeveel testen het Nationaal testplatform nu voor zijn rekening neemt en hoeveel testen er uitgevoerd worden door de klinische labs.

Daarnaast zouden we rond deze tijd tot 100.000 testen per dag moeten kunnen uitvoeren en in januari zou dit reeds rond 115.000 tests per dag moeten liggen, aldus Pedro Facon.( https://www.tijd.be/dossiers/coronavirus/testcapaciteit-ruim-de-helft-hoger-tegen-januari/10262368.html)

Uit de rapporten van Sciensano blijkt echter dat we in de periode 1 november – 17 december echter met moeite 40.000 tests  in totaal per dag halen, enkele uitschieters daargelaten.

Daarom volgende vragen voor u:

  • Kan u duiden hoeveel van de uitgevoerde testen door respectievelijk het NTP en de klinische labs uitgevoerd worden? Zal u Sciensano aanmanen deze gegevens in haar rapporten opnieuw duidelijk uit te splitsen?
  • Hoe komt het dat we momenteel nog niet eens de helft van de totale testcapaciteit kunnen benutten?
  • Is het niet aangewezen de testcriteria uit te breiden OF steekproeven te organiseren in regio's die te kampen hebben met een hogere positiviteitsratio?

 

Zodra het antwoord van de minister gekend is, zullen we dat hier publiceren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is