Consultancy in kader van testing - Mondelinge vraag aan minister De Backer

Door Frieda Gijbels op 22 mei 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid

22/05/2020
Mijnheer de minister,

In het kader van de organisatie van de testcapaciteit voor Covid19, heeft de FOD Volksgezondheid consultancy bureau Deloitte onder de arm genomen.  Er werd tot nu toe 600.000 euro betaald. In totaal werd 1 miljoen betaald aan consulting.

Mijn vragen hierover zijn de volgende:
- Hoe is de aanbesteding precies verlopen?
- Wat was de opdracht?
- Tot wanneer loopt de opdracht?
- Is 600.000 euro het totaalbedrag of moet er nog een verdere afrekening gebeuren?
- Wordt er nog een bijkomende opdracht voorzien?
 

 

02/06/2020, Minister De Backer:

(...)

Wij hebben bij de opbouw van het federaal platform ook gebruikgemaakt van ondersteuning van consultants. Wij hebben daarvoor een beroep gedaan op het raamcontract dat Deloitte heeft met de federale overheid. Via dat raamcontract ligt vast op welke manier er gewerkt kan worden.

Naarmate de activiteiten van het platform en alles wat erbij komt kijken om de logistiek op te zetten, stilaan dalen, wordt de ondersteuning vanzelfsprekend overeenkomstig afgebouwd. Dat geldt trouwens voor alle contracten met externe ondersteuning, ook de toekomstige. Nadien keren we terug naar de normaliteit waarbij de verschillende activiteiten overgenomen zullen worden door de administratie, de agentschappen en de instellingen. Op dat moment moeten zij bekijken of men via een openbare aanbesteding verder wil gaan met de externe invulling van bepaalde diensten.

Ik moet wel zeggen dat in de afgelopen weken heel duidelijk is gebleken dat onze instellingen, agentschappen en FOD's voor een heel groot deel in staat zijn om het dossier op een fantastisch goede manier te managen. De medewerkers hebben dag en nacht gewerkt en ze hebben het fantastisch goed gedaan. Voor sommige zaken was er natuurlijk wel externe ondersteuning nodig, om bij te springen op heel drukke en moeilijke momenten of omdat bepaalde expertise niet aanwezig was bij de diensten. Die expertise moest dan op korte termijn extern aangebracht worden.

(...)

Voor meer details m.b.t. het antwoord van de minister verwijzen wij naar het Integraal verslag van de Commissie voor gezondheid en gelijke kansen, 02/06/2020, CRIV 55 COM 192 , te vinden op https://www.dekamer.be/doc/ccri/pdf/55/ic180.pdf#search=%2255006248c%22 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is