Coronacrisis: antilichamen tests / mondelinge vraag minister De Block

Door Frieda Gijbels op 21 maart 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid

Mevrouw de Minister,

 

Er werd onlangs (17/03/2020) een KB uitgevaardigd “tot instelling van een verbod op de terbeschikkingstelling, de ingebruikname en het gebruik van snelle tests voor het meten of opsporen van antilichamen met betrekking tot het SARS-CoV-2 virus”.

Het spreekt voor zich dat het wellicht niet wenselijk is dat dergelijke tests commercieel of vrij verkrijgbaar zouden zijn, omdat het voor niet-medisch geschoolden niet mogelijk is om de uitslag van dergelijke test correct te interpreteren.

Nochtans kunnen dergelijke tests wel degelijk een rol spelen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus, bijvoorbeeld om snel te kunnen bekijken of medisch of verplegend personeel antistoffen heeft aangemaakt.

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld:

  • Waarom werd dit KB uitgevaardigd? Slaan we hiermee niet een deur dicht die we liever open willen houden in het kader van het snel kunnen opsporen van antistoffen?
  • Zullen deze tests alsnog worden gecontroleerd op hun betrouwbaarheid, zodat de betrouwbare test toch kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld enkel door artsen / in labo’s klinische biologie?
  • Wordt er voorzien om het KB aan te passen indien zou blijken dat bepaalde tests toch voldoende betrouwbare resultaten leveren en een rol kunnen spelen in de aanpak van Covid-19 of in de inzet van medisch personeel?

 

Het antwoord van de minister wordt hier gepubliceerd zodra beschikbaar

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is