Coronacrisis: ondersteuning ziekenhuizen / Mondelinge vraag aan minister De Block

Door Frieda Gijbels op 7 april 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Ziekenhuizen

22/03/2020

Mevrouw de minister,

 

In het kader van de coronacrisis, worden er in de verschillende ziekenhuizen enorme maatregelen genomen om een potentiële toestroom aan patiënten te kunnen opvangen. Alle niet-dringende consultaties en ingrepen worden uitgesteld en artsen met allerlei specialisatie-opleidingen, worden ingezet als spoedarts of houden zich klaar om in te springen.

Hoeveel Covid-positieve patiënten zich effectief zullen aandienen, blijft natuurlijk de vraag, maar ondertussen worden mensen en middelen volop vrijgemaakt.

Hieromtrent had ik dan ook graag volgende vragen gesteld:

  • Worden er financiële compensaties voorzien voor de ziekenhuizen?
    • Indien ja, hoe groot zullen deze compensaties zijn? Welk bedrag wordt voorzien?
    • Op welke basis worden eventuele compensaties verdeeld onder de ziekenhuizen? Worden de ziekenhuizen hierbij betrokken en op welke manier?
  • In verband met het BFM voor het volgend jaar: zal er rekening gehouden worden met deze uitzonderlijke omstandigheden voor de diensten die nu tijdelijk stil liggen of die hun werkzaamheden hebben moeten terugschroeven en die hun inkomsten bijgevolg (sterk) zien dalen?

 

(07/04/2020)

Minister Maggie De Block:

(...)

Wat de bijkomende ondersteuning betreft, bekijkt het RIZIV met vertegenwoordigers van de zorgsector in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen welke bijkomende ondersteunende maatregelen opportuun zijn in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging. Daar is dus wel degelijk een werkgroep mee bezig, in overleg met de sector.

(...)

We hebben van de deelgebieden geen gegevens over het aantal medewerkers en patiënten in de rusthuizen ontvangen. Wat de beloofde informatie over de screening betreft, weet ik niet of die al aangekomen is. Wat het miljard euro voor de ziekenhuizen betreft, kan dat niet via het budget van financiële middelen betaald worden omdat dat te veel tijd zou vergen. Het zal veel sneller aan de ziekenhuizen uitbetaald worden. Er zullen budgetten dalen, maar er zal vervolgens bij de raadplegingen een inhaalbeweging komen. Gelet op de uitzonderlijke omstandigheden zijn enveloppen buiten de begroting niet meer haalbaar.

(...)

Voor meer details m.b.t. het antwoord van de minister verwijzen wij naar het Integraal verslag van de Commissie voor gezondheid en gelijke kansen, 07/04/2020, CRIV 55 COM 138, te vinden op https://www.dekamer.be/doc/ccri/pdf/55/ic138.pdf#search=%2255003983c%22 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is