Coronacrisis: opdrijven tests / mondelinge vraag aan minister De Block

Door Frieda Gijbels op 21 maart 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid

Mevrouw de minister,

 

Er bestaan verschillende manieren om de coronacrisis aan te pakken, dat zien we door naar andere landen te kijken.

Een aanpak die succesvol lijkt, is de aanpak die in Zuid-Korea wordt toegepast, met name de “search and quarantine” methode. Het belangrijkste in deze aanpak is het snel opsporen én meteen afzonderen van positieve patiënten, terwijl het sociale leven terug wat ruimte krijgt.

Het zou een aanpak kunnen zijn die kan volgen op de huidige “lockdown” fase.

In dat geval is er echter veel meer testcapaciteit nodig en zou er ook in de kleinere en middelgrote labo’s klinische biologie moeten kunnen getest worden, zodat er een sneller resultaat is en er sneller kan worden gehandeld.

Bovendien moeten we ervoor zorgen dat de centrale laboratoria niet worden overbelast, waardoor de opsporing van positieven immers potentieel wordt vertraagd.

We moeten hierbij uitkijken dat we voldoende reagens ter beschikking hebben, ook als grotere landen meer reagens zullen gaan opvragen.

In dat kader had ik graag volgende vragen gesteld:

  • Wordt er gekeken naar productie van reagentia in eigen land? Dit zou de aanvoer van voldoende reagentia kunnen veiligstellen.
    • Indien ja, waar kan er worden geproduceerd?
    • Indien nee, waarom niet?
  • Zal er – eventueel tijdelijk – toelating gegeven worden aan kleinere laboratoria voor klinische biologie om zelf PCR testen uit te voeren? Sciensano zou, na controle van de labo’s en de testkits op minimale kwaliteitsvereisten, tijdelijke goedkeuring kunnen geven hiervoor.

Zodra het antwoord van de minister beschikbaar is, zal dat hier worden gepubliceerd

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is