COVID-19-diagnostiek. - Gebruik CT-scan. - Schriftelijke vraag aan Minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 13 oktober 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid

 

19/08/2020 (De Block) en 13/10/2020 (Vandenbroucke)

 

Geachte mijnheer de minister

 

Naar aanleiding van het antwoord van mevrouw De Block op schriftelijke vraag nr. 565 van 22 april 2020 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2019-2020, nr. 19), blijf ik nog steeds met enkele vragen zitten.

1. Waarom wordt er nu wel meer gebruik gemaakt van CT-scans als diagnostische methode voor COVID-19, wat hield dit oorspronkelijk tegen en wat zijn de concrete overwegingen die de ommekeer bewerkstelligd hebben?

2. Hoe komt het dat het percentage CT-scans (al dan niet in combinatie met PCR-testen) voor de diagnose van COVID-19 momenteel zo hoog ligt, met name een gecombineerd percentage van meer dan 45 % van de diagnoses (situatie op 19 augustus)?

3. Hoe komt het dat het aantal diagnoses van COVID-19 met CT-scans zonder bevestiging met RT-PCR testen zo hoog ligt (11 % van de COVID-19-patiënten die gerapporteerd werden tussen 3 aprilen 18 augustus werd kennelijk gediagnosticeerd door middel van CT-scans alleen)?

4. a) Kunt u meedelen hoeveel CT-scans (gemiddeld) gemaakt werden in de periode van maart tot mei 2020, vergeleken met dezelfde periodes in de voorbije drie jaar?

b) Wordt de financiële impact hiervan op de begroting van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gemonitord?

5. Om blijvende longschade bij COVID-19-patiënten vast te stellen, dienen artsen idealiter drie tot zes maanden na de infectie een CT-scan te nemen van de longen. a) Zullen dergelijke opvolg CT-scans (volledig) terugbetaalbaar zijn? b) Wordt de financiële impact hiervan in kaart gebracht? c) Zullen dergelijke opvolg CT-scans systematisch gepland worden? d) Zullen de resultaten ervan (in geanonimiseerde vorm) worden bijgehouden met het oog op een beter begrip van COVID-19?

6. In het kader van de ziekenhuis-surveillance, kunt u duiden waarom het aantal CT-sans thorax bevestigde gevallen gemengd is binnen een categorie met andere vermoedelijke gevallen die uitsluitend op basis van symptomen werden gedetermineerd, en dit niet apart wordt bijgehouden? Valt dit achteraf nog uit te splitsen?

7. Wordt er bijgehouden hoeveel van de false negatives in labo's naar aanleiding van PCR- of antigentesten achteraf door CT-scans thorax werden gecorrigeerd? En omgekeerd?

8. Hoe staat het met de analyse van de CT-scans via artificiële intelligentie?

 

Alvast dank bij voorbaat voor uw antwoord.

Hoogachtend

Frieda Gijbels

 

Zodra het antwoord van de minister gekend is, zullen we dat hier publiceren.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is