Data en testbeleid - Mondelinge vraag aan Minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 7 december 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid

04/12/2020

 

Geachte mijnheer de minister

 

Er worden veel data verzameld en er wordt een enorme testcapaciteit opgebouwd. Het vreemde is echter dat er geen duidelijk verband lijkt te bestaan tussen de data en het (test)beleid. Zo wordt door de WHO geadviseerd om maximaal een positiviteitsratio van 5% te hebben. Bij een hogere positiviteitsratio moet er dus meer worden getest. Op dit moment wordt er in de provincies met de hoogste positiviteitsratio kennelijk echter het minst getest. In realiteit gelden evenwel in alle provincies momenteel nog steeds te hoge positiviteitsratio's, terwijl de testcapaciteit wordt onderbenut.  Onze maximale testcapaciteit zou zich rond deze tijd normaliter rond de 90.000 tests per dag moeten bevinden, terwijl we afgelopen week amper aan 30.000 tests per dag kwamen.

  • Is er beleid gekoppeld aan bepaalde kengetallen/drempelwaarden?
    • Zo ja, welke criteria en welke maatregelen betreft het?
  • Hoe verklaart u de relatieve onderbezetting van de testcapaciteit en welke maatregelen zal u nemen?

 

Zodra het antwoord van de minister gekend is, zullen we dat hier publiceren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is