De opvolging en screening van COVID-19 bij de dierenpopulatie - Mondelinge vraag aan minister Ducarme

Door Frieda Gijbels op 5 juni 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid

5 juni 2020

Geachte meneer de minister

Dieren blijken ook gevoelig voor COVID-19. In Nederland werd Covid vastgesteld in enkele nertsenkwekerijen en ook in ons land werd Covid19 vastgesteld bij een kat. Uit een Chinese studie blijkt dat fretten en katten erg gevoelig zijn voor Covid19, terwijl honden een lagere gevoeligheid hebben.  Varkens, eenden en kippen zouden niet gevoelig zouden zijn (https://science.sciencemag.org/content/368/6494/1016.long).  Ook hamsters en konijnen zouden vatbaar zijn voor Covid19.

Er is nog onduidelijkheid over de overdraagbaarheid tussen mens en dier, maar toch is men er stilaan van overtuigd dat er aandacht besteed dient te worden aan COVID-19 gevoeligheid bij dieren, ook om te voorkomen dat ze een reservoir gaan vormen voor besmettingen bij mensen.

In Nederland is men dan ook al overgegaan tot de uitgebreide screening van nertsenbedrijven en ook konijnen- en varkenskwekerijen (al zouden die laatste dus niet gevoelig zijn voor Covid19).

Daarnaast blijken ook bepaalde wilde dieren vatbaar te zijn voor COVID-19 besmettingen (bv. fretten, wezels, marters, bunzingen en otters) en vormen zij dus een potentieel risico voor mensen.

In die zin stel ik mij volgende vragen:

 • Wordt er actief gescreend door het FAVV op de aanwezigheid van het SARS-Cov-2 virus of van antistoffen in bedrijven die COVID-19 gevoelige dieren kweken/houden ?
  • Zo ja, wordt de bekomen informatie die voortvloeit uit de screenings bijgehouden en opgevolgd?
   • Wat kan er uit deze gegevens worden opgemaakt?
 • Zijn er richtlijnen voor bedrijven die COVID-19 gevoelige dieren kweken/houden?
  • Zo ja, welke?
 • Is er een meldplicht bij verdachte ziekte- en sterftegevallen in bedrijven die COVID-19 gevoelige dieren kweken/houden?
  • Worden ziekte- en/of sterfgevallen onderzocht?
 • Wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijke rol van huisdieren bij de verspreiding van COVID-19?
 • Bij welke diersoorten wordt momenteel gescreend?
 • Gebeuren er screenings bij COVID-19 gevoelige wilde dieren?
 • Wordt er ook gescreend bij andere dieren, die (nog) niet meteen in de kijker lopen in het kader van COVID-19?

 

Zodra het antwoord van de minister gekend is, zullen we dat hier publiceren.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is