De rol van Dhr. F. Robben - Mondelinge vraag aan Minister De Block

Door Frieda Gijbels op 24 juni 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Efficiënte Overheid/Deugdelijk Bestuur, Privacy

​​20/06/2020

Mevrouw de minister,

Naar aanleiding van het artikel dat in het Franstalige blad "Wilfried" verscheen over de rol van dhr. Frank Robben, diende ik al vragen in over de hoedanigheid van het Informatieveiligheidscomité.

Uit het artikel blijkt dat hij meerdere functies bekleedt. Zo is hij onder andere administrateur-generaal van de KSZ en CEO van Smals, leverancier van ICT-diensten aan de publieke sector (onder meer de sociale zekerheid en gezondheidszorg). Hij is nu ook betrokken is bij het oprichten van de databank voor contactopsporingsonderzoek die beheerd wordt door Sciensano.
Daarom heb ik nog een aantal bijkomende vragen voor u:

1. Welke rol speelt de administrateur-generaal van de KSZ in het opstellen van het samenwerkingsakkoord dat de wettelijke basis moet bieden voor de databank van Sciensano?

2. Welke rol speelt de administrateur-generaal van de KSZ in het beheer van de databank van Sciensano?

3. Welke rol speelt de administrateur-generaal van de KSZ in het opstellen van het juridisch kader in verband met de tracing apps?

4. Hoe zal de minister ervoor zorgen dat het lastenboek voor de ontwikkeling van een tracing-app en de ontwikkeling van de app zelf niet door dezelfde organisatie worden gedaan?

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

 

Zodra het antwoord van de minister gekend is, zullen we dat hier publiceren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is