Detectie van COVID-19-varianten bij patiënten op intensive care - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 7 april 2021, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Ziekenhuizen
COVID-19 stoppen

30 maart 2021: ingediende mondelinge vraag tijdens het actualiteitsdebat over COVID-19 in de commissie Volksgezondheid.

Mijnheer de minister,

Volgens longarts Eva Van Braeckel (UZ Gent), op 16 maart op De Ochtend van Radio 1, stijgt het aantal ziekenhuisopnames en het aantal patiënten op intensive care sterk. Een mogelijk verklaring hiervoor is de grotere circulatie van de Britse variant. Men weet echter niet of de patiënten op intensive care drager zijn van een bepaalde variant. “Slechts bij een beperkt percentage wordt dit tot op heden getest”.

Vandaar deze vragen:

  • Moeten wij geen prioriteit geven aan de bepaling van varianten bij de mensen die op intensieve zorgen liggen, met als doel bepaalde patronen te detecteren?
  • Zijn er problemen die dergelijke bredere testing verhinderen? Zo ja, welke?
  • De maatregelen werden recent toegelicht in het kader van verschillende mogelijke epidemiologische modellen; acht u een bredere monitoring en analyse van de circulerende varianten en hun aandeel in het totale aantal besmettingen niet nuttig met het oog op de (bijsturing van de) aanpak van de crisis?
  • Hoe kadert u dit in een evidence-based aanpak en de noodzaak aan draagvlak bij de bevolking?

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

01.15 Minister Frank Vandenbroucke:

Het nationaal referentielaboratorium publiceert wekelijks een rapport waarin de verspreiding van de varianten wordt beschreven. Bijvoorbeeld, in de weken van 8 tot 21 maart 2021 werd in 77,2 % van de stalen een S-gen drop-out vastgesteld. Dat wijst op een variant van het virus. Binnen die groep was 75,8 % de Britse variant, 5,3 % de Zuid-Afrikaanse variant en 3,1 % de Braziliaanse variant. De Britse variant wordt dus langzaamaan de dominante variant.

Uit een preliminaire analyse van het hospitaal UGent blijkt dat onder ICU-patiënten dezelfde verdeling van varianten wordt gevonden als onder de ambulante patiënten. De Britse, de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse varianten zijn besmettelijker dan de vorige dominante variant. De Britse variant is ongeveer – ik benadruk 'ongeveer' – 50 % besmettelijker, wat dus tot meer besmettingen leidt. Het dominant worden van de nieuwe variant is een van de factoren die ertoe heeft bijgedragen dat het aantal besmettingen toeneemt. Het is precies dat wat aan de basis heeft gelegen van de recente verstrengingen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is