Dienst "Kwaliteit van Laboratoria" van Sciensano - Mondelinge vraag aan minister De Backer

Door Frieda Gijbels op 22 mei 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid

22/05/2020

Mijnheer de minister,

De dienst “Kwaliteit van Laboratoria" van Sciensano is verantwoordelijk voor het evalueren en controleren van de kwaliteit van de medische en diergeneeskundige laboratoria in België.

De dienst verleent een erkenning aan medische laboratoria die voldoen aan de wettelijke vereisten enerzijds en voert externe kwaliteitsevaluaties van deze laboratoria uit anderzijds.

Sciensano speelt een belangrijke rol in het beheersen van de Covid19 crisis en de laboratoria zijn een cruciale partner in het uitvoeren van de nodige tests.

Om beter zicht te hebben op de werking en de rol van de dienst “Kwaliteit van Laboratoria" van Sciensano in deze coronacrisis, leg ik u graag volgende vragen voor:

  • Hoeveel personen zijn werkzaam binnen deze dienst van Sciensano (in FTE)?
  • Is er in de aanloop of in de loop van de crisis contact genomen door deze dienst met privé en ziekenhuislaboratoria om de testcapaciteit te maximaliseren? Zo ja, wanneer en op welke manier?

 

02/06/2020, Minister De Backer:

(...)

Anderzijds waakt Sciensano over de kwaliteitscontrole van het hele proces. Er is een communicatie geweest, zo'n twee weken geleden, aan de klinische labo's om hun duidelijk te maken dat ook het Centraal Platform voldoet aan alle kwaliteitseisen. Sciensano volgt dat op. Het is ook onder leiding van Sciensano dat er discussies bezig zijn met het RIZIV, met het FAGG, met de FOD Volksgezondheid en met de Commissie voor Klinische Biologie over de manier waarop wij onze capaciteit op peil kunnen houden en de manier waarop de capaciteit in te toekomst door de klinische labo's kan worden opgevolgd. Het is belangrijk dat dat gebeurt. Stel dat er een tweede golf komt, dan zullen wij die capaciteit effectief nodig hebben. Het is dus belangrijk dat de capaciteit in België op peil blijft. Het vervolg van de strategie zal daar natuurlijk op gebaseerd zijn. Wij moeten duidelijke regels uitwerken over wie op basis van contacttracering kan worden getest en over het omgaan met collectiviteiten. Ook moet er een opvolging zijn van het testen van het zorgpersoneel, zowel met serologische testen als PCR-testen, want die mensen staan altijd in contact met COVIDpatiënten. Een aantal ziekenhuizen is er al mee gestart zijn personeel systematisch te screenen. Natuurlijk moet er ook gekeken worden op welke manier de testen gebruikt kunnen worden op het moment dat de grenzen opnieuw opengaan. 

(...)

 

Voor meer details m.b.t. het antwoord van de minister verwijzen wij naar het Integraal verslag van de Commissie voor gezondheid en gelijke kansen, 02/06/2020, CRIV 55 COM 192 , te vinden op https://www.dekamer.be/doc/ccri/pdf/55/ic180.pdf#search=%2255006248c%22 

 

Frieda Gijbels:

Ik heb niets gehoord over de dienst Kwaliteit van laboratoria van Sciensano. Hoe is die samengesteld?

(...)

 

Zodra het antwoord van de minister gekend is, zullen we dat hier publiceren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is