Dienst "Kwaliteit van Laboratoria" van Sciensano - Mondelinge vraag aan minister De Backer

Door Frieda Gijbels op 22 mei 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid

22/05/2020

Mijnheer de minister,

De dienst “Kwaliteit van Laboratoria" van Sciensano is verantwoordelijk voor het evalueren en controleren van de kwaliteit van de medische en diergeneeskundige laboratoria in België.

De dienst verleent een erkenning aan medische laboratoria die voldoen aan de wettelijke vereisten enerzijds en voert externe kwaliteitsevaluaties van deze laboratoria uit anderzijds.

Sciensano speelt een belangrijke rol in het beheersen van de Covid19 crisis en de laboratoria zijn een cruciale partner in het uitvoeren van de nodige tests.

Om beter zicht te hebben op de werking en de rol van de dienst “Kwaliteit van Laboratoria" van Sciensano in deze coronacrisis, leg ik u graag volgende vragen voor:

  • Hoeveel personen zijn werkzaam binnen deze dienst van Sciensano (in FTE)?
  • Is er in de aanloop of in de loop van de crisis contact genomen door deze dienst met privé en ziekenhuislaboratoria om de testcapaciteit te maximaliseren? Zo ja, wanneer en op welke manier?

Zodra het antwoord van de minister gekend is, zullen we dat hier publiceren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is