Fonds Europees Onderzoek - Mondelinge vraag aan Staatssecretaris Dermine

Door Frieda Gijbels op 7 december 2020, over deze onderwerpen: Economie, werk, sociale economie, innovatie en wetenschapsbeleid, Europese Aangelegenheden, Europese Commissie, Europese Unie, Onderzoek, Wetenschappelijk Onderzoek, Wetenschapsbeleid

04/12/20

In de toelichting bij de begroting van de POD Wetenschapsbeleid wordt er gesproken over een nieuw fonds, namelijk het Fonds voor Europees onderzoek. In de begroting van 2019 wordt uitgelegd dat dit fonds werd opgericht om de inkomsten en uitgaven te identificeren, verbonden aan de onderzoeksprojecten die rechtstreeks of onrechtstreeks gefinancierd worden door de Europese Commissie. Dit fonds wordt op zijn beurt verdeeld over o.a. de deelstaten.

Opmerkelijk is echter dat niet elke deelstaat geld ontvangt uit dit fonds. Zo wordt er enkel geld voorzien voor de Franse gemeenschap, de Vlaamse gemeenschap en het Waals gewest.

Daarom mijn vragen voor u:

  • Kan u ons meer details geven over de onderzoeksprojecten die deel uitmaken van dit fonds?
  • Weten jullie nu al hoeveel middelen in dit fonds zullen zitten voor de rest van de legislatuur of kunnen deze middelen nog aangroeien?
  • Waarom ontvangen de andere deelstaten, zoals het Brussels Hoofdstedelijk gewest of het Vlaams gewest geen middelen uit dit fonds?
  • Op basis van welke criteria is de verdeling van de middelen uit dit fonds tot stand gekomen?  
  • Zal de verdeling van deze middelen nog worden herbekeken?

Zodra het antwoord van de staatssecretaris gekend is, zullen we dat hier publiceren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is