"Foutieve data" Sciensano - Mondelinge vraag aan minister De Block

Door Frieda Gijbels op 18 juni 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19

Mevrouw de minister,

Op het moment dat deze vraag wordt ingediend (18/06) blijkt er sprake te zijn van foutieve data bij Sciensano. Er zou een verdubbeling zijn van het aantal besmettingen en dit wordt in twijfel getrokken. Er zou mogelijk een contaminatie zijn met foutieve data.

In het actuadebat van 9 juni vroeg ik expliciet om ons in detail uit te leggen hoe de dataverzameling en -verwerking van de data door Sciensano in zijn werk gaat.

Ook diende ik op 25 mei een vraag in over de dataverwerking door Sciensano, aangezien er toen een misverstand was over besmettingen in Limburg. Toen zou er een vergissing zijn gebeurd door de data van serologische tests mee op te nemen in de tellingen.

Beide vragen werden niet beantwoord.

Bij het nalezen van de verslagen van de RMG (die ik uiteindelijk te pakken kreeg), blijkt dat die dataverzameling al van in het begin moeizaam verliep. Ook in het begin van de crisis was er sprake van een dubbele datastroom, van data via de KUL en via Sciensano.

Ik stel de vraag dan ook graag nog eens opnieuw:

  • Is de oorzaak van het probleem uitgeklaard?
  • Op welke manier verzamelt Sciensano de data?
  • Van welke bronnen zijn de data afkomstig?
  • Op welke manier worden de data verwerkt?
  • Worden de serologische tests apart geregistreerd en waar kunnen we die gegevens vinden?
  • Op welke manier wordt de juistheid van de data gecontroleerd?
  • Wordt er een structurele controle gedaan op de binnenkomende data of enkel als er “outliers" zijn?

Met achtingsvolle groet,

Frieda Gijbels

 

Zodra het antwoord van de minister gekend is, zullen we dat hier publiceren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is