Het advies van de WGO i.v.m. het uitstel van tandzorg - Mondelinge vraag aan Minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 13 oktober 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Mondhygiënisten, Tandheelkunde, Volksgezondheid

 

13/10/2020

 

Mijnheer de minister

Recent verscheen een bericht over het advies van de WGO om niet-essentiële tandzorg uit te stellen in het kader van de coronacrisis. Ik stelde hierover tevergeefs een vraag aan uw voorganger.

1. Bent u het eens met dit advies? Indien niet, zal u hierover communiceren om te vermijden dat mensen hun tandartsafspraken gaan annuleren?

2. Volgens Sciensano moeten de tandheelkundige behandelingen geleidelijk hervat worden, met prioriteit voor dringende en noodzakelijke behandelingen. Geldt dit scenario nog steeds?

3. Is er al zicht op het aantal uitgestelde behandelingen (vergelijking verleden jaar met dit jaar)?

4. Het lijkt erop dat een aantal oudere tandartsen hun praktijk vroegtijdig stopzetten omwille van de gevolgen van de Covidcrisis voor de praktijkvoering. Is er zicht op het aantal tandartsen dat gestopt is of zal stoppen? Wordt dit onderzocht?

5. Hoe staat het met de terugbetaling van behandelingen door mondhygiënisten? We zullen ze immers hard nodig hebben om een deel van de preventieve zorgen op te nemen, aangezien tandartsen meer geconsulteerd zullen worden, zowel door uitgestelde zorg als door de stopzetting van tandartspraktijken. 

 

Zodra het antwoord van de minister gekend is, zullen we dat hier publiceren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is