Jongeren, heropening van scholen en Covid-19: mondelinge vraag aan minister De Block

Door Frieda Gijbels op 4 augustus 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19

 

Mevrouw de minister,

Met minder dan een maand tijd nog tot 1 september, stelt zich de vraag of scholen al dan niet kunnen heropenen.

Uiteraard is onderwijs een gemeenschapsbevoegdheid, maar de controle van de verspreiding van het virus is een nationale bevoegdheid in deze fase van de epidemie.

Verschillende landen, zoals de VS en het VK, rekenen op een aangepaste test- en opsporingsstrategie, met de heropening van de scholen voor de deur.

Vandaar enkele vragen:

Wordt er in België onderzoek gedaan naar de rol van jongeren in de verspreiding van het virus? Zo ja, kunnen we de resultaten van dit onderzoek bekomen? Wordt er een onderscheid gemaakt tussen -12 jarigen en +12 jarigen? Waarom wel of niet?
Verschillende artikelen lijken er op te wijzen dat jongeren van middelbare schoolleeftijd en ouder een rol spelen in de verspreiding van dit virus. Kan u dit bevestigen?
Heeft u met de experten opgenomen om meer in te zetten op testen bij jongeren, om de epidemie onder controle te krijgen? Wat denken de experten hiervan? Kan doorgedreven (steekproefsgewijs) testen bij schoolgaande jongeren een rol spelen in de heropstart van de scholen?
Kunnen speekseltesten een rol spelen in een snellere en steekproefsgewijze screening van jongeren?Met dank voor uw antwoorden,Frieda Gijbels

(Zodra het antwoord van de minister gekend is, zal dat hier worden gepubliceerd)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is