Kinesitherapeuten - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 17 november 2022, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

17 november 2022: 

Mijnheer de minister,

De problematiek van de kinesitherapeuten is u ondertussen wellicht goed bekend. Zij voelen zich vaak onder druk gezet om zich aan de conventietarieven te houden, terwijl die voor velen van hen als ontoereikend worden beschouwd. Die druk is te verklaren door het feit dat patiënten van gedeconventioneerde kinesitherapeuten een lagere terugbetaling (25%) krijgen dan hun geconventioneerde collega's en staat in contrast tot de situatie van tandartsen en artsen, waar dergelijke regel niet geldt.

En toch hebben velen de stap om te deconventioneren gezet. Er is nu 12% deconventie in Wallonië, 28% in Brussel en zelfs 42% in Vlaanderen. Voor de regio Vlaanderen kan je dus kunnen zeggen dat het vereiste conventieniveau niet is bereikt, het nationale gemiddelde wordt gehaald door de hogere conventiegraad in Wallonië en Brussel. Axxon, de beroepsvereniging, heeft een petitie ingediend om gehoord te worden in de commissie Volksgezondheid. Ze vragen om de 25% regel af te schaffen en ze zullen dit op 11 januari komen verdedigen in de commissie. Ze hebben ook een proces aangespannen bij de Raad van State om de 25% regel ongedaan te maken. En dat terwijl artikelen 85 en 86 van de Kwaliteitswet eigenlijk al bepalen dat deze regel wordt opgeheven.

Daarom de volgende vragen:

  • Wanneer zal u artikelen 85 en 86 van de Kwaliteitswet in voege laten gaan?

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

Zodra het antwoord van de minister beschikbaar is zal dat hier worden gepubliceerd. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is