Kwijting en harmonisatiedocument - Mondelinge vraag aan Minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 4 januari 2021, over deze onderwerpen: Tandheelkunde, Volksgezondheid, RIZIV-nummers, Sociale zekerheid

04/01/2021

Geachte mijnheer de minister

Verschillende tandheelkundige softwarepakketten bieden nu een "kwijting en harmonisatiedocument" aan, dat gebruikt kan worden voor behandelingen waarvoor geen of beperkte tussenkomst door het RIZIV is voorzien. Het moet ook worden meegegeven wanneer een eAttest werd opgemaakt of bij een RDB. Het kan dan ook voorgelegd worden aan de verschillende verzekeringsinstellingen om terugbetaling te bekomen buiten de nomenclatuur om.

 

Ik heb enkele vragen over dit document:

 • Op wiens initiatief is dit document er gekomen? 
 • Is dit doorgesproken met alle verzekeringsinstellingen en zullen ze dit document moeten aanvaarden?
 • Is dit gecommuniceerd naar de tandartsen toe?
 • Voor wat betreft de onderdelen 'parodontologie', worden een aantal categorieën voorzien:
  • Eerste parodontaal onderzoek
  • Niet-chirurgische behandeling van tanden en implantaten
  • Mondhygiëne-controle
  • Herbeoordeling met parodontiumstatus
  • Parodontale chirurgie
  • Parodontale nazorg
  • Mondhygiëne-advies en preventie
  • DPSI

In dat kader heb ik volgende vragen voor u:

 • Zijn de onderdelen in het deel Parodontologie exhaustief beschreven/gelibelleerd? 
 • Wat houdt een “eerste parodontaal onderzoek” in  en wat is het voorgestelde honorarium hiervoor?
  • Zijn hier tarieven aan gekoppeld?
  • Zelfde vraag voor de andere (onder)delen van het document
 • Zal het ook in de toekomst de bedoeling blijven om bij een eAttest en andere toepassingen een document te moeten afprinten of wordt ook daar elektronische communicatie met de patiënt voorzien?

Dank voor uw antwoorden

Hoogachtend

 

 

Commissie Volksgezondheid 19/01/2021

16.02 Minister Frank Vandenbroucke

 

Het document is bedoeld voor de aanvullende verzekeringen van de verzekeringsinstellingen die zich ertoe hebben verbonden het document als een facturatieformulier te aanvaarden. De meeste van de aanvullende verzekeringen zijn bezig het formulier in hun software te implementeren of hebben dat al gedaan.

 

Het formulier is gepubliceerd op de website van het RIZIV en wordt ook geïmplementeerd door bepaalde tandheelkundige software om het gebruik ervan te vergemakkelijken.

 

De rubriek parodontologie omvat de belangrijkste prestaties die onder de aanvullende verzekering vallen. Voor het onderdeel prestaties die niet worden terugbetaald door het RIZIV, zijn er geen honoraria vastgelegd, aangezien die prestaties niet gedekt worden door de verplichte ziekteverzekering.

 

Om de inhoud van het eerste parodontaal onderzoek te omschrijven, kan worden verwezen naar het parodontaal mondonderzoek, beschreven in artikel 5 van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen. Niettemin moeten de voorwaarden van de artikelen 5 en 6 van de nomenclatuur, zoals de leeftijdsgrens voorafgaand aan de uitvoering van prestaties, niet worden vervuld, tenzij de aanvullende verzekering andere voorwaarden stelt.

 

Het betreffende document kan ook worden gebruikt als een bewijsstuk buiten de facturering voor aanvullende verzekeringen, met name in het kader van de elektronische facturering, wanneer de practicus een bewijsstuk aan de patiënt moet verstrekken.

 

Wat de elektronische verzending van het bewijsstuk naar de patiënt betreft, bestaat er al een oplossing om het bewijsstuk naar de e-box Burger van de patiënt te sturen, maar het komt tandheelkundige softwarefirma's toe om die oplossing te implementeren in hun programma, om ze bruikbaar te maken.

 

16.03  Frieda Gijbels (N-VA): Een uniform document is zeker een heel goede zaak. Ik ben zelf parodontoloog en heb er heel regelmatig mee te maken. Tot nu toe was het probleem altijd dat elke verzekeringsinstelling een eigen document had, met een eigen onderverdeling van behandelingen.

 

Het probleem bij parodontologie is dat er heel veel behandelingen die wel noodzakelijk zijn, buiten de nomenclatuur vallen. Eigenlijk is er geen definitie van heel veel behandelingen. U haalt het parodontaal onderzoek aan, wat men zou kunnen vergelijken met het parodontaal mondonderzoek, waar wel nomenclatuur voor bestaat, maar er zijn ook andere zaken, zoals de mondhygiënecontrole en wat die precies inhoudt. Dat is eigenlijk heel vervelend, want op die manier moeten we altijd een bepaalde prestatie onderbrengen in een bepaald vak, waar die soms gewoon niet in thuishoort.

 

Sowieso moet er eens een debat worden gehouden over de vraag of er op het vlak van parodontologie en parodontale zorg niet heel veel kan worden verbeterd, wat zou moeten resulteren in meer duidelijkheid en een betere terugbetaling, liefst door de gewone ziekteverzekering. Heel wat aanvullende verzekeringen zien er wel hun voordeel in dat er niet zo veel prestaties worden terugbetaald. Het lijkt mij wel oneerlijk voor de patiënt die ermee te maken krijgt.

 

Ik begrijp dat papierloos werken er nog niet meteen zit aan te komen, maar ik hoop dat daar in de toekomst aan zal worden gewerkt. Ik vind het altijd wat gek om een e-attest te maken en dan toch een document te moeten afdrukken om aan de patiënt mee te geven.

 

Het incident is gesloten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is