Mandaten van dhr. F. Robben - Mondelinge vraag aan Minister De Block

Door Frieda Gijbels op 24 juni 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Efficiënte Overheid/Deugdelijk Bestuur, Privacy

19/06/2020

Geachte mevrouw de minister

In de Franstalige media is vandaag wat deining ontstaan naar aanleiding van een artikel in het tijdschrift “Wilfried” rond de heer Frank Robben en de verschillende mandaten die hij bekleedt.

In dat artikel wordt onder meer verwezen naar de oprichting van het Informatieveiligheidscomité een tweetal jaar geleden, dat beweerdelijk in strijd zou zijn met de Grondwet en de AVG.

Hierbij enkele vragen voor u:
 

  • Is de oprichting van het informatieveiligheidscomité inderdaad naar uw mening of volgens uw informatie mogelijks in strijd met de Grondwet en de AVG?
  • Heeft u weet van procedures die lopende zijn op Europees of nationaal niveau betreffende de (grond)wettelijkheid van het Informatieveiligheidscomité? Zo ja, wat is de stand van zaken daarvan en wanneer verwacht u daar een eindoordeel?
  • Wat is de invloed van deze aantijgingen, zeker indien deze deels of geheel terecht zijn, op het functioneren van de heer Robben als administrateur-generaal van de KSZ?

Met dank voor uw antwoord,
Frieda Gijbels

 

Zodra het antwoord van de minister gekend is, zullen we dat hier publiceren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is