Mondelinge vraag over "Bloedonderzoek"

Door Frieda Gijbels op 27 november 2019, over deze onderwerpen: Geneesheren, Gezondheidsbeleid

Frieda Gijbels (N-VA): Bij controles of opnames in een ziekenhuis staan op de bloedbon vaak op voorhand al enkele onderzoeken aangevinkt zonder dat de patiënt onderzocht is of zonder dat die onderzoeken, bijvoorbeeld bij een fractuur, van toepassing zijn. Dit kost de sociale zekerheid onnodig geld. Hoe wordt gecontroleerd dat een bloedonderzoek nodig en nuttig is? Kan bij een nutteloos onderzoek de tegemoetkoming bij de terugbetaling worden geweigerd? Wat zijn de cijfers voor de periode 2014-2019? Hoe worden artsen gesensibiliseerd? 


Minister Maggie De Block (Nederlands): De Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) van het RIZIV poogt via gerichte onderzoeken variaties op te sporen tussen laboratoria, maar ook tussen voorschrijvers of ziekenhuizen. Die variaties kunnen na correctie voor bepaalde wegingsfactoren de vraag naar correcte indicatiestelling oproepen. De analyses gebeuren op geaggregeerde gegevens. Gezien de wettelijk vastgelegde diagnostische en therapeutische vrijheid zijn controles per patiënt niet evident en eigenlijk ook niet wettelijk. Omdat de uitbetaling gebeurt door verzekeringsinstellingen, kan de DGEC zelf geen terugbetalingen weigeren. De DGEC is wettelijk gehouden aan de vaststelling van de inbreuken. Door een gebrek aan duidelijke en algemeen aanvaarde richtlijnen is het echter zeer ingewikkeld om gefactureerde prestaties ten laste te leggen op basis van een beperkte diagnostische of therapeutische bijdrage. De DGEC kiest voor sensibilisering, omdat die meer impact heeft. In de periode 2014-2019 zijn verschillende zorgverleners onder monitoring geplaatst. Slechts één dossier is voor het comité van de DGEC gebracht vanwege overconsumptie. Een herziening van de wetgeving zou acties meer efficiënt kunnen maken, maar dan moeten we naar de invoering van meer richtlijnen evolueren. De honoraria voor laboratoriumbepalingen van klinische biologie worden voor 75 % forfaitair uitbetaald. Dat is reeds een preventiemechanisme inzake meerkosten. Dit mechanisme zal in eerste instantie een effect hebben op de uitvoerder van de tests en minder op de voorschrijvers.
De DGEC sensibiliseert. Onlangs was er bijvoorbeeld een selectieve briefcampagne aan ziekenhuizen met een verhoogd gebruik voor bepaalde bloedtests. Als verbetering uitblijft, dan worden zij onder monitoring geplaatst en worden zij hierop aangesproken. Ook de dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV voert jaarlijks een informatiecampagne voor de huisartsen over het voorschrijven van tests klinische biologie. Ook zij krijgen een individuele feedback van hun voorschrijfgedrag van een aantal tests. De nadruk wordt gelegd op een correct gebruik van de bloedonderzoeken. Sommige tests, zoals een PSA-test, worden maar één keer per jaar terugbetaald. 


Frieda Gijbels (N-VA): De terugkoppeling naar artsen en ziekenhuizen is een goede zaak. Ook richtlijnen zouden een goede zaak zijn, want het KCE heeft ooit berekend dat zo'n 40 % van de onderzoeken overbodig is.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is