Mondelinge vraag over "het kunstpatrimonium"

Door Frieda Gijbels op 27 november 2019, over deze onderwerpen: Cultuur - erfgoed, Kunst

Het is de taak van het KIK te assisteren bij de inventarisatie van het federale kunstpatrimonium. Dit is een beetje een vreemd beestje, aangezien kunst en cultuur al een paar decennia gemeenschapsbevoegdheden zijn. Het is door het specifieke statuut van het Brussels Gewest dat er een federale restbevoegdheid blijft om te waken over het kunstpatrimonium dat zich op het Brussels grondgebied bevindt. Het is dus niet alleen een bijzonder moeilijke opdracht om te allen tijde te weten welk stuk zich op welke plek bevindt, maar ook het eigenaarschap van en dus de juridische en financiële verantwoordelijkheid voor kunststukken te bepalen.
1) Wat is nu de definitie voor de stukken die onder het federale kunstpatrimonium vallen? Op welke wijze wordt hierover met de gemeenschappen overlegd?
2) Hoe wordt het budget voor de inventarisering van het federaal kunstpatrimonium bepaald, hoeveel daarvan gaat naar het KIK? Dragen de gemeenschappen ook bij aan dit budget?
3) Doen de gemeenschappen een beroep op de diensten van het KIK? Hoe verhouden de samenwerkingen tussen de verschillende gemeenschappen en het KIK zich procentueel ten opzichte van elkaar, en hoe vertaalt zich dat financieel?
4) Wanneer mogen we het jaarverslag 2018 van het KIK verwachten? Zal dat worden toegelicht in commissie?

Het antwoord van de minister wordt hier gepubliceerd zodra beschikbaar.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is