Mondelinge vraag over "onwettig bleachen"

Door Frieda Gijbels op 19 december 2019, over deze onderwerpen: deontologie, Tandheelkunde

Frieda Gijbels (N-VA): Mevrouw de minister, centra die het bleken van tanden aanbieden, schieten als paddenstoelen uit de grond. U hebt ze waarschijnlijk ook reeds gezien in verschillende steden en gemeenten. Zij bevelen het bleken van tanden aan, veelal in combinatie met cosmetische behandelingen.

In deze centra zijn er meestal geen tandartsen aan de slag, wel mensen zonder een diploma in de tandheelkunde of mondzorg. Nochtans beschouwen verschillende arresten het bleken van tanden als een tandheelkundige behandeling.

Onlangs werd het tandheelkundig karakter van bleachen nog eens bevestigd door het KB betreffende het beroep van mondhygiënist. Er wordt daarin bevestigd dat het bleken van vitale tanden via externe technieken alleen uitgevoerd mag worden door tandheelkundigen of door mondhygiënisten aan wie deze handeling toevertrouwd werd door een tandheelkundige.

In de bleachingcentra beoefent men niet alleen tandheelkunde illegaal, er zijn ook overtredingen van de cosmeticaregelgeving. De cosmetica­verordening bevat bijvoorbeeld een beperking voor de toegelaten hoeveelheid waterstofperoxide en een verbod op het gebruik van CMR-stoffen, onder andere verschillende boorderivaten, die als reproductietoxisch worden beschouwd. Uit analyse blijkt dat bleachinggels soms meer dan 0,1 % waterstofperoxide bevatten, wat meer is dan wettelijk toegelaten, en/of dat ze ook reproductietoxische boorderivaten bevatten.

Ondanks het feit dat de FOD Volksgezondheid en het FAGG hiervan enige tijd geleden op de hoogte werden gesteld, is het niet duidelijk of er ondertussen actie werd ondernomen.

- Bent u op de hoogte van de praktijk van tandbleking door niet-tandartsen en niet-mond­hygiënisten?

- Welke acties worden ondernomen tegen deze onwettige praktijken?

- Onderneemt de FOD Volksgezondheid actief stappen tegen deze praktijken? Welke andere acties worden eventueel ondernomen?

- Controleert de FOD Volksgezondheid de producten die in deze salons worden aange­boden?

- Overweegt u om preventieve acties in gang te zetten om het publiek te informeren over deze onwettige praktijken en de gevaren die deze praktijken met zich meebrengen?

 

Minister Maggie De Block: Mevrouw Gijbels, tandbleaching is inderdaad een handeling die behoort tot de tandheelkunde. Dit is dus voorbehouden aan gezondheidsbeoefenaars die daartoe gerechtigd zijn, met name tandartsen en mondhygiënisten. De provinciale geneeskundige commissies zijn op de hoogte dat tandbleaching in sommige gevallen gebeurt door andere mensen. Indien kennis wordt genomen van deze activiteiten wordt dit onmiddellijk gemeld aan het parket.

Momenteel gaat de provinciale geneeskundige commissie alleen in op klachten. In het kader van de invoering van de gecentraliseerde controle­commissie waarin de wet kwaliteit voorziet zullen risicostudies worden uitgevoerd zodat een proactiever beleid kan worden gevoerd dat indien nodig op de illegale bleachingpraktijken kan worden gericht. Een specifieke informatie­campagne over die problematiek staat niet aan de agenda maar zou deel kunnen uitmaken van de actiemiddelen tegen gevaarlijke praktijken in de gezondheidszorg die in het kader van risico­analyses die de toekomstige controlecommissie zal uitvoeren vastgesteld zijn. Momenteel gaat men dus enkel in op klachten. Als er geen klachten zijn kan men nu proactief weinig doen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is