Mondelinge vraag: toegelaten behandelingen schoonheidsspecialisten

Door Frieda Gijbels op 12 februari 2020, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Frieda Gijbels: Geachte minister, firma’s die leveranciers zijn voor schoonheidsinstituten en -salons hebben er alle baat bij om te weten waarvoor en door wie hun producten mogen worden gebruikt. Dit is niet altijd even duidelijk hen, zeker waar het apparatuur betreft die gebruik maakt van complexere technologie, zoals IPL, lasers, LED-licht met variabele golflengte. Ook voor nieuwe toepassingen, zoals microneedling, is het voor de leverancier vaak onduidelijk wat kan en niet kan. Dit maakt het uiteraard lastig potentiële klanten te overtuigen van een aankoop. Vooral op vlak van ontharing, acnebestrijding, huidbehandelingen en het verwijderen van tatoeages worden deze toestellen gebruikt.

Dus:

 1. Mogen schoonheidsspecialisten definitieve ontharingen uitvoeren, en wat is hiervoor de wettelijke basis?
  • Met een laser?
  • Met een IPL?
  • Met een LED toepassing?
  • Met een micro needling toestel?
 2. Mogen schoonheidsspecialisten tatoeages verwijderen, en wat is hiervoor de wettelijke basis?
  • Met een laser?
  • Met een IPL?
  • Met een LED toepassing?
  • Met een micro needling toestel?
 3. Mogen schoonheidsspecialisten acne bestrijden, en wat is hiervoor de wettelijke basis?
  • Met een laser?
  • Met een IPL?
  • Met een LED toepassing?
  • Met een micro needling toestel?
 4. Mogen schoonheidsspecialisten huidbehandelingen uitvoeren, en wat is hiervoor de wettelijke basis?
  • Met een laser?
  • Met een IPL?
  • Met een LED toepassing?
  • Met een micro needling toestel?

Minister Maggie De Block: Mevrouw Gijbels, de beperkingen inzake activiteiten door schoonheidsspecialisten zijn ingegeven door bekommernissen voor kwaliteit en veiligheid zowel voor de burger als voor de schoonheidsspecialisten zelf. Het vertrouwen van de bevolking in schoonheidssalons veronderstelt dat iedereen zijn grenzen kent en respecteert. De schoonheidsspecialisten moeten, voor eventuele aansprakelijkheid, zowel de wettelijke bepalingen als het zorgvuldigheidscriterium respecteren.

Bepaalde technieken lijken eenvoudig toepasbaar, maar zijn soms gevaarlijk wegens risicofactoren bij de patiënt. Er is inderdaad meer medische kennis en dus mogelijk een arts nodig om die risicofactoren te herkennen, in te schatten en tijdig bepaalde complicaties op te vangen.

In het buitenland werd aangetoond tot welke drama's bepaalde esthetische interventies en toepassingen van technieken kunnen leiden. Ons land heeft dus een restrictieve wetgeving, die voornamelijk ingegeven is door veiligheidsoverwegingen.

Ik zal u verschillende artikelen meegeven, die tonen waar wij in onze wetgeving rekening houden met de bescherming van de fysieke integriteit. Ook niet-artsen moeten altijd rekening houden met die uiterst belangrijke artikelen, naast hun eventuele burgerlijke aansprakelijkheid. Er is ook een wet tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren en tot regeling van de reclame en informatie betreffende die ingrepen.

Ik geef u het voorbeeld van laserbehandelingen. Epileertechnieken vallen buiten de toepassing van die wet, maar invasieve technieken, zoals bij het gebruik van lasertype 3 of 4, zullen niet kunnen worden uitgevoerd door schoonheidsspecialisten. Wij hebben ook adviezen van de Hoge Gezondheidsraad, die vermeldt dat laser- en IPL-toestellen om tatoeages te verwijderen, de kleurstof in de diepte van de dermis bereiken en ernstige schade kunnen berokkenen, zoals brandwonden, blijvende pigmentstoornissen, littekens en oogbeschadiging.

De Hoge Raad van Artsen, Specialisten en Huisartsen verwees naar eerdere adviezen van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde, waarin IPL- en laserbehandeling als een medische handeling worden beschouwd.

De evolutie van de schoonheidstechnieken en - apparatuur gaat zeer snel, waardoor nieuwe risico's kunnen ontstaan, terwijl bepaalde interventies nu als veiliger kunnen worden beschouwd. Wat peeling betreft, moet bijvoorbeeld een onderscheid worden gemaakt tussen een oppervlakkige en een diepe peeling.

Behandelingen met IPL, dus intense pulse light of met LED worden ook gekenmerkt door een verschillende intensiteit en gaan dus gepaard met een totaal ander type risicoprofiel. Dat moet worden opgevolgd door experten die adviserend kunnen optreden, wanneer bepaalde reglementaire aanpassingen of versoepelingen aangewezen of mogelijk zijn.

In oktober 2019 heeft de Hoge Raad van Artsen, Specialisten en Huisartsen beslist een expertengroep samen te stellen om de materie op te volgen. Er kan worden nagegaan of dat initiatief al dan niet aanvullend kan zijn of een alternatief voor de nog op te richten Raad voor Medische Esthetiek, zoals aangekondigd in artikel 23 van de wet op de esthetische geneeskunde.

We moeten er dus voor zorgen dat onze wetgeving mee is met de nieuwe technieken die worden gebruikt in de schoonheidsbehandelingen door de schoonheidsspecialisten, waarbij de naam soms toch wel wat misleidend is.

Frieda Gijbels: Is er ergens een overzicht te krijgen?

Minister Maggie De Block: Ik heb mijn antwoord op twee minuten gegeven om meer vragen te kunnen beantwoorden, maar ik zal u de gegevens bezorgen. We zullen dat doorsturen. Het antwoord is uitgebreider, maar ik heb het wat geresumeerd om meer collega's vragen te kunnen laten stellen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is