Nomenclatuur serologie - Mondelinge vraag aan minister De Block

Door Frieda Gijbels op 22 mei 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid

22/05/2020

​Mevrouw de minister,

In een artikel in De Tijd lezen we dat de serologische test zal worden terugbetaald. Er staat ook in onder welke voorwaarden:

“De test wordt terugbetaald voor wie ziek is en coronasymptomen vertoont, maar niet meteen getest werd of negatief heeft getest via de klassieke test. Met die klassieke test wordt uitgezocht of iemand het virus in zich draagt. In sommige gevallen kan bij iemand die ziek is het virus al uit het lichaam zijn verdwenen of kan er bij het testen een foutje zijn gebeurd, waardoor een uitgevoerde test vals negatief is.

Daarnaast zal de serologische test ook worden terugbetaald bij zorgpersoneel dat in contact komt met coronapatiënten. Wie immuniteit heeft opgebouwd, kan dan met een geruster gemoed op de covidafdeling worden ingezet. Experts nemen aan dat wie het virus heeft gehad, tijdelijk immuun is. Wie niet onder de voorwaarden valt, krijgt de test niet terugbetaald."

Nochtans staat in het “volmachten" KB dat hierover handelt dat deze tests vooralsnog verboden zijn.

Daarom enkele vragen hieromtrent:

Klopt de informatie in De Tijd?

  • Gaat men er nu van uit dat er inderdaad immuniteit bestaat indien er antistoffen kunnen worden aangetoond?
  • Voor welke antistoffentest(s) is er gekozen en op welke basis? Zijn ze gebaseerd op IgA, IgG, IgM antistoffen of een combinatie?
  • Gaat men uit van een bepaalde duur van immuniteit? Is hertesting nodig na een zekere tijd?
  • Kunnen de antistoffentests volgens u een rol spelen in de exitstrategie en zo ja, welke? Wanneer zullen ze in dit kader worden ingezet?
  • Zullen risicocontacten, opgespoord via contacttracing, ook een antistoffentest kunnen ondergaan en heeft dit invloed op de quarantaine?

Zodra het antwoord van de minister gekend is, zullen we dat hier publiceren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is