Onduidelijkheid over rol FAVV en federale politie bij onderzoek naar harddrugs in champagneflessen - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 19 juli 2022, over deze onderwerpen: Voedselveiligheid / FAVV, Volksgezondheid

19 juli 2022: 

Mijnheer de minister,

In de Commissie Gezondheid op 29 juni 2022 stelde ik u een mondelinge vraag over ‘Harddrugs in flessen champagne’. Voor meer informatie over de informatieketen, de betrokken landen, de toxiciteit en het lopende onderzoek, en “aangezien de drugshandel een politiebevoegdheid is”, verwees U me door naar de minister van Binnenlandse Zaken (Verlinden).

Minister Verlinden gaf echter het volgende te kennen: “... dat er bij de federale politie geen onderzoek naar die feiten loopt…. Na overleg tussen het FAVV en de federale politie is besloten dat het FAVV de zaak verder zal opvolgen, omdat er geen groot onderzoek loopt. … Mochten bepaalde zaken in dat dossier toch tot de taken van de politie behoren, dan zullen zij dat uiteraard opvolgen, maar dat is op dit moment nog niet het geval.”.

U gaf in uw antwoord te kennen dat er bij de federale politie wel degelijk een onderzoek loopt en dat het FAVV niet betrokken is bij de opvolging van de internationale kennisgeving. Minister Verlinden ontkent dat er een onderzoek loopt bij de federale politie en geeft aan dat het FAVV de zaak verder opvolgt.

Kan U verduidelijking geven bij uw uitspraken en die van minister Verlinden?

Loopt er een onderzoek naar deze zaak?

Wie volgt de zaak nu precies op en wat is de rol van het FAVV enerzijds en de federale politie anderzijds in deze zaak?

Is er overleg tussen u en minister Verlinden? Wanneer?

Waarom worden tegengestelde uitspraken gedaan over deze zaak?

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

Van zodra het antwoord van de minister gekend is zal dat hier worden gepubliceerd. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is