Profiel van patiënten die in een ziekenhuis werden opgenomen omwille van Covid-19 - Mondelinge vraag aan minister De Block

Door Frieda Gijbels op 31 augustus 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid

28/08/2020

 

Mevrouw de minister,

In de eerste golf waren er veel ziekenhuisopnames ten gevolge van Covid-19.

In de tweede golf (of de heropflakkering) zijn dit er gelukkig minder.​  Naast de ziekenhuisopnames an sich, lijkt het toch ook belangrijk rekening te houden met de aard en ernst van de infecties.

1. Kan u ons de cijfers bezorgen van de leeftijdscategoriëen die in ziekenhuizen worden opgenomen ten gevolge van Covid-19? Graag ook de cijfers per provincie.

2. Kan ook de ligduur worden weergegeven van de mensen die in ziekenhuizen worden opgenomen ten gevolge van Covid-19? Graag ook de cijfers per provincie.

3. Blijkbaar wordt er geen onderscheid gemaakt tussen patiënten die worden gehospitaliseerd omwille van Covid-19 en patiënten die om een andere reden (bijvoorbeeld ongeval) worden opgenomen, maar bij wie Covid-19 werd vastgesteld. Worden deze cijfers in de gegevensverzameling uit elkaar gehouden en kunnen wij de die cijfers krijgen? (graag per provincie).

 

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

 

Zodra het antwoord van de minister gekend is, zullen we dat hier publiceren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is