Renovatiewerken Bozar na brand - Mondelinge vraag aan minister Wilmes

Door Frieda Gijbels op 11 juli 2022, over deze onderwerpen: Federale Culturele Instellingen
Zaal

11 juli 2022: 

Mevrouw de minister,

Op 18 januari 2021 werd het Paleis voor Schone Kunsten (Bozar) getroffen door een dakbrand die zorgde voor grote schade aan het grote tentoonstellingscircuit langs de Koningsstraat en aan de concertzaal Henry Le Bœuf. Ook het orgel en technische apparatuur raakten zwaar beschadigd.

Een jaar later, januari 2022, werd gestart met de renovatiewerken. Werkzaamheden zouden voornamelijk plaatsvinden tijdens de zomersluiting van Bozar.

Mijn vragen voor u:

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de renovatiewerken?
Is het dak inmiddels hersteld? Zo nee, wanneer plant men klaar te zijn?
Hoe verlopen de openbare aanbestedingen voor het herstel van het orgel, van de schade aan de Henry Le Bœufzaal en de schade aan de gangen en foyers? Wanneer zullen deze werken van start gaan?
Kan u een tijdslijn geven voor de volledige restauratiewerken?

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels  

Deze vraag werd omgezet in een schriftelijke vraag.

Antwoord 1 (minister Michel):

Op 28 mei 2021 heeft de Ministerraad een voorafgaand besluit goedgekeurd waarbij het Paleis voor Schone Kunsten wordt gemachtigd de spoedprocedure toe te passen voor de gunning van de opdracht voor de wederopbouw van de daken en de tentoonstellingszalen. Dankzij deze procedure kon Bozar, zodra de voorbereidende studies waren afgerond, onderhandelingen aanknopen met de onderneming Denys (die in 2009 de renovatie van deze ruimte heeft uitgevoerd) met het oog op een snelle uitvoering van de werkzaamheden. Het contract is op 9 december 2021 gegund en de werkzaamheden zijn in januari 2022 van start gegaan. De contractuele duur van de werf loopt af in april 2023.

Zoals bekend kon de zaal HLB binnen drie maanden weer in gebruik worden genomen. Maar ook daar zijn een aantal werken nodig als gevolg van de brand.

In de Henry Le Boeufzaal en de foyer zijn en moeten nog vele andere kleinere werkzaamheden worden gepland (plafondwerkzaamheden, herstel van parketvloeren, vervanging van enkele deuren, bedrading en vervanging van elektronische apparatuur, enz.). De werkzaamheden in deze gebieden zullen zonder spoedprocedure openbaar worden aanbesteed.

De Regie der Gebouwen heeft deze aanbesteding onlangs gepubliceerd en de opdracht zal in juli 2023 van start gaan en aflopen op 1 september 2023. De uitvoering van de werkzaamheden zal zodanig worden gepland dat de artistieke infrastructuur beschikbaar zal blijven.

De wederopbouw van het orgel zal veel tijd in beslag nemen; het is een nauwgezet en ambachtelijk werk dat bovendien vereist dat de Henry Le Boeufzaal gedurende lange perioden beschikbaar is voor de montage, het stemmen en het intoneren. De diagnose van de toestand van het orgel werd uitgevoerd door een team van twee orgelbouwers. Er werd een werkgroep opgericht onder voorzitterschap van de heer Bernard Foccroulle. Er zal een studieopdracht worden gepubliceerd om een bureau te vinden dat verantwoordelijk is voor het opstellen van het bestek en de opvolging van de werkzaamheden. Na de studie zal een overheidsopdracht worden uitgeschreven voor de herstelling van het orgel.

Bozar is verzekerd tegen brand en de polis (P&V en Ethias) zal alle werkzaamheden dekken die nodig zijn om het gebouw in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, met inbegrip van de aanpassingen die nodig zijn om aan de normen te voldoen of de aanvullende veiligheidsmaatregelen die door de verzekeraars worden verlangd.

Elke andere wijziging aan de installaties wordt niet door de verzekeraars gedekt. Het samenwerkingsprotocol met de Regie der Gebouwen voor de wederopbouw bepaalt dat de Regie de bedragen zal financieren die eventueel niet door de verzekering worden gedekt.

Antwoord 2 (Mevrouw Hadja LAHBIB):

Ik verwijs u naar het antwoord dat zal gegeven worden tijdens mijn beleidsverklaring op 4 oktober 2022 in de commissie Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is