Ruiming dieren - Mondelinge vraag aan minister Clarinval

Door Frieda Gijbels op 7 december 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid, Volksgezondheid en Leefmilieu

04/12/2020

 

In Denemarken leidde het ontstaan van een nertsenvariant op het Coronavirus die oversprong naar personeel in de fokkerijen tot paniek. In een ongezien snelle ruimingsactie werden ruim 15 miljoen nertsen afgemaakt. Noodplannen werden haastig uitgewerkt toen bleek dat de verbrandingsovens niet konden volgen en grote hoeveelheden werden begraven. Dat bleek geen goede zet, want de kadavers kwamen onder meer terecht naast een zwemvijver en een waterreservoir of kwamen zelfs weer naar de oppervlakte (https://www.demorgen.be/nieuws/zombienertsen-in-denemarken-komen-geruimd...).

Intussen werd beslist de kadavers opnieuw op te graven.

Ik heb voor u dan ook de volgende vragen:

  • In hoeverre is er voor een versnelde slachting of ruiming van grote aantallen dieren voorzien in een verwerkingsplan voor de kadavers?
    • Welke manieren van kadaververwerking worden hiervoor voorzien?
    • Wordt er hiertoe samengewerkt met (verwerkings)bedrijven in de privésector?
      • Zo ja, hoe werden/worden deze aangeduid?
  • Zijn er locaties voorzien voor het, indien nodig, begraven van deze dieren indien (volledige) crematie, druksterilisatie en/of een andere verwerkingsmethode onmogelijk is? Zo ja, welke?
  • Wordt er bij de ruiming voldoende rekening gehouden met de stoffen en gassen die vrijkomen bij de verwerking en ontbinding van de kadavers, naargelang de omstandigheden?

 

Zodra het antwoord van de minister gekend is, zullen we dat hier publiceren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is