Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke inzake de IC/IZ-gegevens

Door Frieda Gijbels op 8 januari 2021, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Ziekenhuizen

08/01/2020

 

Geachte mijnheer de minister

 

Na afloop van de eerste coronagolf kreeg het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) de opdracht om de werking en de maatregelen van de Hospital & Transport Surge Capacity  commissie (HTSC) en de respons van de ziekenhuizen onder de loep te nemen. Het doel was om hieruit de nodige lessen te trekken en om aanbevelingen te formuleren voor beleidsmakers en ziekenhuizen.

Het KCE heeft ondertussen haar onderzoek afgerond en zopas een rapport met haar bevindingen gepubliceerd (https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_335_Surge_capaci...).

Ik heb dat rapport eens doorgenomen en heb in dat kader volgende vragen voor u:

  • Hoeveel mensen werden opgenomen op de intensieve zorgen (IZ/IC) per ziekenhuis ? Gelieve dit uit te splitsen per ziekenhuis, alsook per provincie en per maand.
  • Welk percentage van deze mensen op de IZ werd beademd per ziekenhuis? Gelieve dit uit te splitsen per ziekenhuis, alsook per provincie en per maand.
  • Hoe lang verbleven patiënten gemiddeld op de IZ per ziekenhuis ? Gelieve dit uit te splitsen per ziekenhuis, alsook per provincie en per maand.
  • Hoe lang bleven patiënten gemiddeld aan de beademing op de IZ per ziekenhuis? Gelieve dit uit te splitsen per ziekenhuis, alsook per provincie en per maand.

 

Dank voor uw antwoorden

Hoogachtend

Frieda Gijbels

 

Zodra het antwoord van de minister gekend is, zullen we dat hier publiceren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is