Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke – Rapport KCE – Cijfers patiënten ziekenhuizen COVID-19 pandemie

Door Frieda Gijbels op 4 januari 2021, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Ziekenhuizen

04/01/2021

 

Geachte mijnheer de minister

 

Na afloop van de eerste coronagolf kreeg het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) de opdracht om de werking en de maatregelen van de Hospital & Transport Surge Capacity  commissie (HTSC) en de respons van de ziekenhuizen onder de loep te nemen. Het doel was om hieruit de nodige lessen te trekken en om aanbevelingen te formuleren voor beleidsmakers en ziekenhuizen.

Het KCE heeft ondertussen haar onderzoek afgerond en zopas een rapport met haar bevindingen gepubliceerd (https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_335_Surge_capaci...).

Ik heb dat rapport eens doorgenomen en heb volgende vragen voor u:

 

  • Kan u meedelen hoeveel covid-patiënten in elk ziekenhuis werden opgenomen vanaf het begin van de pandemie tot op heden, zowel op de ICU ( uit te splitsen naargelang het type beademing/geen beademing) als op de gewone afdeling en dit ten opzichte van het aantal beschikbare bedden op de ICU en de gewone afdeling van elk ziekenhuis? Gelieve ook de gemiddelde verblijfsduur van covid-patiënten per ziekenhuis mede te delen, zowel voor de ICU als voor de gewone afdeling. Gelieve dit alles uit te splitsen per ziekenhuis, per provincie en per maand.
  • Gelieve het aantal ontslagen en overleden covid-patiënten in elk ziekenhuis vanaf het begin van de pandemie tot op heden mee te delen, zowel op de ICU ( uit te splitsen naargelang het type beademing/geen beademing) als op de gewone afdeling en dit ten opzichte van het aantal beschikbare bedden op de ICU en de gewone afdeling van elk ziekenhuis? Gelieve dit uit te splitsen per ziekenhuis, per provincie en per maand.
  • Kan u het aantal covid-patiënten komende van WZC meedelen die geweigerd werden in de ziekenhuizen, alsook de redenen hiervoor? Gelieve dit uit te splitsen per ziekenhuis, per provincie en per maand.

Dank voor uw antwoorden

Hoogachtend

Frieda Gijbels

 

Zodra het antwoord van de minister gekend is, zullen we dat hier publiceren.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is