Score voor België voor de aanpak van de Covidcrisis - Mondelinge vraag aan minister De Block

Door Frieda Gijbels op 18 juni 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19

Mevrouw de minister,

The Economist Intelligence Unit, het studiebureau van “The Economist Group", publiceerde een white paper over de aanpak van de coronacrisis door 21 OESO landen. Er werd een index ontwikkeld, die verschillende factoren bundelde. Enerzijds bevat deze index factoren die te maken hebben met een goede aanpak van de epidemie (aantal tests, het kunnen blijven verstrekken van nonCovid-gerelateerde zorgen en de oversterfte), anderzijds worden een aantal inherente risicofactoren in de schaal geworpen (grootte van de populatie van 65-plussers, prevalentie van overgewicht en de intensiteit van internationaal verkeer).

Uit die index blijkt dat we de allerlaagste score krijgen van die 21 landen.

Australië, Oostenrijk, Denemarken, Duitsland, Ijsland, Israël, Nieuw-Zeeland en Noorwegen lieten de hoogste scores optekenen. De redenen: weinig oversterfte, een soliede testing en tracing en de aangehouden gezondheidszorg voor nonCovid pathologie.

Het is niet het eerste rapport dat België een slechte score geeft met betrekking tot de aanpak van deze epidemie.

Vandaar volgende vragen:

  • Hebt u kennis genomen van dit rapport?
  • Wat is volgens u de hoofdoorzaak van de slechte score?
  • Bent u van plan om hieraan te remediëren en op welke manier?
  • Heeft u contact genomen met uw collega's uit landen die de crisis beter hebben doorstaan om te overleggen? Zo ja, met welke landen en wanneer?
  • Waarom werd er in deze crisis niet teruggegrepen naar het pandemieplan van 2006?

Met achtingsvolle groet en dank voor uw antwoord,

Frieda Gijbels

 

Zodra het antwoord van de minister gekend is, zullen we dat hier publiceren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is