Situatie logopedisten - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 21 december 2020, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Gezondheidsbeleid, Gezondheidszorg en welzijn

18/12/2020

Geachte mijnheer de minister

De Planningscommissie medisch aanbod publiceerde een tijdje geleden een studie en een  advies over de situatie van de logopedisten op de Belgische arbeidsmarkt. Er zouden er teveel zijn en de Planningscommissie riep op om vraag en aanbod naar logopedie beter op elkaar af te stemmen teneinde de veiligheid en de kwaliteit van de zorg optimaal te garanderen.

Er werden hiertoe verschillende aanbevelingen gedaan, en  binnen de Interministeriële conferentie Volksgezondheid  zou een werkgroep opgericht worden om het aanbod van logopedisten te beheersen, met als opdracht om vóór 30 september 2020 een aantal concrete voorstellen te formuleren.

  • Welke voorstellen werden er gedaan door de werkgroep?
  • Kan u meedelen wat de stand van zaken is m.b.t. het KB  van 20 oktober 1994 betreffende het beroep van logopedist ?  Werd hieromtrent eveneens voorstellen tot wijziging geformuleerd?
    • Klopt het dat men de opleiding logopedie enkel nog op masterniveau wil organiseren? Zo ja, wat zijn de redenen hiervoor?
  • Werd dit besproken met de beroepsgroepen en de opleidingscentra?
    • Wat waren hun voornaamste opmerkingen en bezwaren en op welke wijze werd hieraan tegemoet gekomen?
  • Wat werd er gedaan met de verschillende aanbevelingen van de Planningscommissie?

Dank voor uw antwoorden​

Zodra het antwoord van de minister gekend is, zullen we dat hier publiceren.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is