Speekselpremie bij tandartsen - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 30 augustus 2021, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Mondhygiënisten, Tandheelkunde, Volksgezondheid
Tanden

26 augustus 2021: 

Mijnheer de minister,

In januari van dit jaar vroeg ik u naar de uitgekeerde premies voor de tandartsen in het kader van de Covid19 pandemie. Voor de periode mei-augustus 2020 was dit een bedrag van 142,9 miljoen euro, waarvan 128,9 miljoen voor individuele zorgverleners. U zou nog een verdeling per provincie bezorgen, maar die is niet meer gevolgd. U gaf ook aan dat de provinciale geneeskundige commissies van de FOD Volksgezondheid instaan voor de controle op het toepassen van de correcte veiligheidsmaatregelen, ook in het kader van de Covid19 crisis. In dit kader heb ik nog volgende vragen:

  • Kan u een overzicht geven van de uitgekeerde premies voor tandartsen per provincie, van het begin van de Covid19 crisis tot nu?
  • Kan u een overzicht geven van de uitgekeerde premies voor mondhygiënisten per provincie, van het begin van de Covid19 crisis tot nu?
  • Werd er onderscheid gemaakt tussen premies voor tandartsen-zaakvoerders en tandartsen die als zelfstandigen in een praktijk werken en niet instaan voor de aankoop van beschermende materialen of de inzet van assisterend personeel? Indien neen, waarom niet? Hoe moet die premie volgens u dan besteed worden?
  • Hoeveel controles zijn er door elke provinciale geneeskundige commissie uitgevoerd op het correct aanwenden van beschermende materialen en het naleven van veiligheidsprocedures? Hoeveel inbreuken werden per provincie vastgesteld? Van welke aard waren de inbreuken? Wat waren de consequenties? 
  • Hoe groot was de daling in het gebruik van het budget tandheelkunde over de hele periode van de federale fase? Graag de cijfers ook hier per provincie.

Dank voor uw antwoorden, 

Frieda Gijbels

Zodra het antwoord van de minister gekend is, zullen we dat hier publiceren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is