Status speekseltesten Covid-19: mondelinge vraag aan minister De Backer

Door Frieda Gijbels op 4 augustus 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19

Mijnheer de minister,

Er werd door u een studie besteld om het nut van speekseltesten om de aanwezigheid van het SARS-CoV-2 virus op te sporen te onderzoeken.  Deze studie loopt in samenwerking met de Medische Component van Defensie.

Is deze studie afgerond?
Indien ja, kunnen wij de studieopzet en de resultaten inkijken?
Indien nee, wanneer zal deze studie afgerond zijn?
Kunnen deze speekseltesten volgens u een toegevoegde waarde bieden? Zo ja, op welke vlakken? Zo neen, waarom niet?Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

(Zodra het antwoord van de minister gekend is, zal dat hier worden gepubliceerd)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is