Tegemoetkoming persoonlijke beschermingsmiddelen - Mondelinge vraag aan Minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 23 december 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Tandheelkunde, Volksgezondheid, Sociale zekerheid

23/12/2020

Mijnheer de minister,

 

Er wordt een tegemoetkoming voorzien voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmaterialen voor verschillende zorgverstrekkers. De hoogte van de tussenkomst wordt bepaald door de beroepscategorie. Voor tandartsen, artsen-specialisten in de kaakchirurgie of otorhinolaryngologie wordt een forfait van 20 euro per patiënt voorzien, met een maximum van 200 patiënten per maand. Het forfait is vrij hoog omdat, zo wordt geargumenteerd, de aard van de behandelingen het risico op verspreiding van het virus in het bijzonder vergroot.

 

Recent werd een eerste schijf vergoedingen uitbetaald, voor de periode mei - augustus.

 

- Kan u meedelen hoe groot het bedrag was dat werd uitgekeerd, per provincie?

- Is dit bedrag belastbaar?

- Is er op één of andere manier ook een controle op het gebruik van deze toelage? Wordt gecontroleerd of patiënten inderdaad met verhoogde veiligheidsmaatregelen worden behandeld?

 

Met dank en vriendelijke groet,

Frieda

 

Zodra het antwoord van de minister gekend is, zullen we dat hier publiceren.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is