Vacante positie Directeur Ruimtevaart binnen de POD Wetenschapsbeleid - Mondelinge vraag aan Minister Clarinval

Door Frieda Gijbels op 10 september 2020, over deze onderwerpen: Economie, werk, sociale economie, innovatie en wetenschapsbeleid, Efficiënte Overheid/Goed Bestuur, Wetenschapsbeleid

08/09/2020

Mijnheer de minister,

 

Er loopt momenteel een vacature voor Directeur Ruimtevaart binnen de POD Wetenschapsbeleid.

1.De benoeming van een nieuwe directeur zou een tijd uitgesteld zijn. Klopt dit en wat waren de redenen?

2.Kan u een overzicht geven van de laatste aanstellingen voor deze functie? Klopt het dat er steeds Franstalige directeurs zijn benoemd voor deze functie sinds 1989?

3. Klopt het dat een goede kennis van de tweede landstaal (Nederlands/Frans naargelang de moedertaal van de kandidaat) slechts een troef en dus geen vereiste is voor de functie? Wordt de kennis van de tweede landstaal uitvoerig getest en zo ja, welk gewicht kent men hieraan toe in de selectieprocedure? Zo neen, waarom niet?

 

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

Zodra het antwoord van de minister gekend is, zullen we dat hier publiceren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is