Variant Sars-Cov-2 virus in het Verenigd Koninkrijk - Mondelinge vraag aan Minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 21 december 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid

20/12/2020

Mijnheer de minister,

In het Zuidoosten van Engeland werd een variant vastgesteld van het nieuwe coronavirus, die besmettelijker blijkt te zijn.

In dat kader heb ik de volgende vragen:

- werd deze variant ook in België vastgesteld en zo ja, in hoeveel gevallen?

- werden in ons land nog andere varianten vastgesteld, met een ander verspreidingspatroon of ziektemakend vermogen?

- werd er informatie verkregen vanuit het VK omtrent de transmissie en het ziektemakend vermogen?

- is er geweten of de bestaande vaccins minder werkzaam zijn tegen deze Britse variant?

- wordt er extra controle gedaan aan de grens in het licht van deze feiten, zowel voor personenverkeer als voor vrachtverkeer?​

- hoe ziet men de sluiting van de grenzen met het VK? Gedurende welke periode zal dit worden aangehouden en op basis waarvan zal men besluiten de grenzen weer te openen?​​​​

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

Zodra het antwoord van de minister gekend is, zullen we dat hier publiceren.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is