Vertrouwelijke rapporten Sciensano - Mondelinge vraag aan Minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 11 december 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Transparant bestuur

11/12/2020

Geachte mijnheer de minister

Blijkbaar worden er door Sciensano rapporten opgemaakt in twee versies. Vertrouwelijk en openbaar. ( https://www.hln.be/binnenland/exclusief-het-coronarapport-dat-we-niet-mo...) U stelde in de pers dat er weinig verschil is tussen het publieke en het vertrouwelijke rapport en dat er 'zeker niks geheim is' aan deze rapporten. In uw beleidsverklaring beloofde u ook maximale transparantie. Nochtans zien we dit niet in de praktijk.

U stelt daarentegen dat er een confidentieel rapport is omdat 'sommige cijfers of grafieken uit het vertrouwelijke rapport verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. Dat zou voor verwarring kunnen zorgen en dat willen we in een crisis zoveel mogelijk vermijden.'

Dat is een antwoord dat ik ook kreeg n.a.v. mijn vraag tot bijkomende informatie bij Sciensano (tevens het onderwerp van een – overigens nog steeds niet beantwoorde - schriftelijke vraag aan uw kabinet), en waarvan de Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten reeds oordeelde dat het in se geen afdoende argument is.

 • Wie beslist wat 'vertrouwelijk' is en wat niet? Wie bepaalt wat 'zinvol' is voor het brede publiek?
  • Vertrouwt u het publiek niet om, met behulp van de nodige duiding van experten en met mededeling van de nodige caveats, tot goede inzichten te komen inzake de evolutie van de crisis?
  • Hoe strookt een en ander met uw beloftes tot maximale transparantie?
 • Wat is de reden om bepaalde informatie niet openbaar te maken?
  • Indien er bezorgdheden zijn omtrent mogelijke 'verwarring' of mogelijke 'verkeerde interpretaties'; kan men hier niet op andere – meer proportionele - manieren tegemoet aan komen?
 • Zal u erop staan dat al deze informatie in de toekomst open wordt gedeeld?  
 • Welke informatie, die niet terug te vinden was in het bewuste ​rapport dat in de pers verschenen is, wordt er verder nog achtergehouden voor het publiek?
 • Kunnen de rapporten van Sciensano, RAG, RMG en andere organen naar de commissie gezondheid worden verzonden zodra ze opgemaakt zijn?

 

Bij voorbaat dank voor uw antwoorden

Hoogachtend

Frieda Gijbels

 

Zodra het antwoord van de minister gekend is, zullen we dat hier publiceren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is