Wiskundige modellen en technische briefings – Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 9 december 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid

09/12/2020

 

Geachte mijnheer de minister

 

Ik drong reeds aan op de organisatie van wekelijkse of tweewekelijkse technische briefings in de Kamer zodat er dieper, gerichter en dus efficiënter op de cijfers en het beleid kan worden ingegaan, zoals in Nederland al een tijdje het geval is. Dergelijke briefings zijn ondanks uw initiële enthousiasme echter nog niet in voege.

Het is uiteraard van belang dat er zoveel mogelijk objectieve gegevens worden medegedeeld zodat zowel parlementsleden als journalisten hun controlefunctie zo goed mogelijk uit kunnen voeren en het beleid zo snel mogelijk bij kunnen sturen waar nodig.

Daarom heb ik volgende vragen voor u:

  • Hoe ver staat het met de organisatie van de technische briefings? Werden er ondertussen voorbereidende stappen genomen en zo ja welke? Wanneer schat u dat de eerste technische briefings zullen kunnen plaatsvinden? Welke actoren zullen betrokken worden bij (de input voor) deze briefings?
  • Kan u de wiskundige voorspellingsmodellen openbaar maken waarop het coronabeleid wordt gebaseerd? Waarom werd er voor de betrokken modellen geopteerd en niet voor andere? Worden deze regelmatig geherevalueerd en/of bijgestuurd?

 

Bij voorbaat dank voor uw antwoord

Hoogachtend

Frieda Gijbels

 

 

Zodra het antwoord van de minister gekend is, zullen we dat hier publiceren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is