Zwangerschap en Covid19/vaccinatie - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 30 augustus 2021, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid
Zwangerschap

25 augustus 2021: 

Mijnheer de minister,

Er is enige tijd onduidelijkheid geweest over de wenselijkheid om zwangere vrouwen al dan niet te laten vaccineren. Ondertussen is wel duidelijk geworden dat een vaccin aan te raden is, ook bij vrouwen die zwanger zijn of dat willen worden. Dat is ook de boodschap van de HGR. De vraag is echter of die boodschap op voldoende overtuigende wijze tot bij de doelgroep is geraakt (mensen met een kinderwens en het artsenkorps), zeker omdat de aanvankelijke richtlijnen anders waren.
In Nederland was er onlangs een bijkomende oproep naar zwangere vrouwen toe om zich te laten vaccineren, aangezien er toch wel wat zwangeren in het ziekenhuis belandden met Covid19. Behandeling van Covid19 is sowieso moeilijk, maar bij zwangere vrouwen is het al helemaal geen sinecure, zeker als ze beademd moeten worden. Bovendien spelen er bij zwangerschap een aantal factoren, die ervoor kunnen zorgen dat een infectie meer gevolgen heeft (grotere behoefte aan zuurstof tijdens zwangerschap, afgenomen longcapaciteit, afweersysteem reageert anders, ...). Er bereiken mij berichten dat ook in België zwangere vrouwen in het ziekenhuis  belanden en dat een mogelijke reden is dat ze zich nog niet willen of durven laten vaccineren.

Mijnheer de minister,

  • hebben wij cijfers over het aantal zwangere vrouwen dat met Covid19 in het ziekenhuis belandt? Kan u hierover toelichting geven?
  • hebben wij zicht op de vaccinatiestatus en vaccinatiebereidheid van zwangere vrouwen? Kan u dit toelichten?
  • wat zijn de laatste richtlijnen met betrekking tot vaccinatie voor mensen met een kinderwens en voor zwangere vrouwen?
  • is er naar uw mening een bijkomende informatiecampagne nodig voor vaccinatie bij zwangerschap?

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

Zodra het antwoord van de minister gekend is, zullen we dat hier publiceren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is