coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19

Nieuws over dit onderwerp

Speekselpremie bij tandartsen - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

26 augustus 2021:  Mijnheer de minister, In januari van dit jaar vroeg ik u naar de uitgekeerde premies voor de tandartsen in het kader van de Covid19 pandemie. Voor de periode mei-augustus 2020 …

Terugkeerders uit buitenland en Covid19 - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

26 augustus 2021:  Mijnheer de minister, Volgens de cijfers van Sciensano (weekrapport 20 augustus 2021) is een groot aandeel (bijna 12%) van de teruggekeerde reizigers uit Marokko (en in mindere …

Zwangerschap en Covid19/vaccinatie - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

25 augustus 2021:  Mijnheer de minister, Er is enige tijd onduidelijkheid geweest over de wenselijkheid om zwangere vrouwen al dan niet te laten vaccineren. Ondertussen is wel duidelijk geworden …