coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19

Nieuws over dit onderwerp

Cijfers ligdagen voor Covid19 per ziekenhuis - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

4 januari 2022:  Mijnheer de minister, De organisatie van de ziekenhuiscapaciteit is zeer belangrijk gebleken in tijden van crisis. Zoals al vaker aangehaald in eerdere debatten, is het essentieel …

Ziekteverloop Covid19 - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

5 december 2021:  Mijnheer de minister, Als we naar de cijfers van Sciensano kijken, dan lijkt het alsof in deze golf er minder mensen beademd moeten worden dan in de eerste en tweede golf. Om …

SalivaHIS studie - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

4 december 2021:  Minister Vandenbroucke, De resultaten van de SalivaHIS studie van Sciensano bevatten een aantal opmerkelijke resultaten. De studie bekijkt via een steekproef de aanwezigheid van …