coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19

Nieuws over dit onderwerp

Sterftecijfers en doodsoorzaken. Mondelinge vraag aan minister Maggie De Block

Mevrouw de minister, Tijdens de hittegolf van augustus werd er een duidelijke oversterfte genoteerd. Sciensano rapporteerde hier ook over, maar geeft niet aan in welke mate deze oversterfte …

Eerdere besmettingen met het SARS-CoV-2 virus in België - Mondelinge vraag aan minister De Block

28/08/2020   Mevrouw de minister, Er is al langer een vermoeden dat het SARS-CoV-2 virus al langer in België circuleerde dan tot nu toe officieel bekend was. Dat zou moeten blijken uit de analyse …

Profiel van patiënten die in een ziekenhuis werden opgenomen omwille van Covid-19 - Mondelinge vraag aan minister De Block

28/08/2020   Mevrouw de minister, In de eerste golf waren er veel ziekenhuisopnames ten gevolge van Covid-19. In de tweede golf (of de heropflakkering) zijn dit er gelukkig minder.​  Naast de …