Federale Wetenschappelijke Instellingen

Nieuws over dit onderwerp

Het Chinese paviljoen, de Japanse toren en de Hallepoort - Mondelinge vraag aan staatssecretaris Dermine

15 november 2022:  Mijnheer de staatssecretaris, De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis willen blijkbaar de Hallepoort, het Chinese paviljoen en de Japanse toren afstoten. In de …

Het nieuwe strategische plan federaal wetenschapsbeleid - Mondelinge vraag aan staatssecretaris Dermine

28 september 2022:  Mijnheer de minister, In juli 2022 ondertekende u samen met de Belspo-voorzitter het nieuwe plan voor het federaal wetenschapsbeleid voor de periode 2022-2024, met als doel om …

Hoe kunnen we burgers, politiek en media beter betrekken bij het hele ruimtevaart gebeuren?

Op 17 september 2022 mocht ik namens de Kamer van Volksvertegenwoordigers een toespraak geven op het International Astronautical Congress (IAC) in Parijs over hoe we burgers, politiek en media beter …