Federale Wetenschappelijke Instellingen

Nieuws over dit onderwerp

De stand van zaken betreffende de Einsteintelescoop - Mondelinge vraag aan staatssecretaris Dermine

Commissie Mobiliteit 1 maart 2023:  11.01 Frieda Gijbels (N-VA): Op 13 februari 2023 vond de interministeriële conferentie voor Wetenschapsbeleid plaats, waaraan u heeft deelgenomen, dacht ik …

De inbeslagname van federale kunst - Mondelinge vraag aan staatssecretaris Dermine

Commissie Mobiliteit 1 maart 2023:  08.01 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, in het kader van de asielcrisis zijn er dwangsommen uitgesproken tegen Fedasil. Omdat de dwangsommen …

Het budget van 50 miljoen euro voor kleine modulaire kernreactoren - Mondelinge vraag aan staatssecretaris Dermine

Commissie Mobiliteit 1 maart 2023:  06.01 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik heb u eerder al vragen gesteld over de verschuiving van 50 miljoen euro van het SMR-project voor …