Nieuws over dit onderwerp

Nomenclatuur mondhygiënisten - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

10 juni 2022: Mijnheer de minister, Ik heb u al een aantal vragen gesteld over de mondhygiënisten, maar een aantal zaken zijn me nog steeds niet helemaal duidelijk. Recent werd door het RIZIV …

Mondhygiënisten - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

27 april 2022:  Mijnheer de minister, Er zal voor de mondhygiënisten een basisnomenclatuur worden ingevoerd, wat een goede zaak is. Zoals ik eerder al heb aangehaald, is het wel van belang dat …

Tandheelkundige ingrepen bij kinderen vaak onder narcose

Naast een ontbrekend overzicht van het aantal actieve tandartsen en de mindere eisen gesteld voor buitenlandse tandartsen, is er nog een groot probleem binnen de tandzorg: het aantal behandelingen …