Nieuws over dit onderwerp

Attesteren van prestaties door mondhygiënisten - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

25 september 2022:  Mijnheer de minister, Vanaf 1 oktober van dit jaar zullen mondhygiënisten ook bepaalde nomenclatuur kunnen attesteren. Blijkbaar kan dit echter enkel op papieren …

Betaalbaarheid (tand)zorg - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

19 september 2022:  Mijnheer de minister, De inflatie en de energiecrisis hebben een flinke impact op het leven van vele burgers. De hoge facturen hebben als ongewenst gevolg dat burgers ook gaan …

Nomenclatuur mondhygiënisten - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

10 juni 2022: Mijnheer de minister, Ik heb u al een aantal vragen gesteld over de mondhygiënisten, maar een aantal zaken zijn me nog steeds niet helemaal duidelijk. Recent werd door het RIZIV …