Nieuws over dit onderwerp

Het proefproject met betrekking tot de mondhygiënisten - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Commissie Gezondheid 19 oktober 2021:  08.02 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, het proefproject om de mondhygiënisten beter te integreren in de tandartspraktijk, staat al een tijdje …

Speekselpremie bij tandartsen - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

26 augustus 2021:  Mijnheer de minister, In januari van dit jaar vroeg ik u naar de uitgekeerde premies voor de tandartsen in het kader van de Covid19 pandemie. Voor de periode mei-augustus 2020 …

Mondhygiënisten - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

15 juli 2021:  Mijnheer de minister, Er zou ondertussen een akkoord zijn over een studieprotocol, waarin mondhygiënisten kunnen instappen en waardoor bepaalde behandelingen die door hen worden …