Nieuws over dit onderwerp

Schriftelijke vraag aan Minister Vandenbroucke m.b.t. de toegang en terugbetaling van de tandzorg

  26/11/2020   Geachte mijnheer de minister   Een vergelijking van een rapport van het Rekenhof van 2016 omtrent de terugbetaling van de tandzorg (https://www.rekenhof.be/Docs/2016_16 …

De mondhygiënisten - mondelinge vraag aan Minister Vandenbroucke

19/10/2020 Mijnheer de minister, In juni is de tweede lichting mondhygiënisten afgestudeerd.De bedoeling is dat zij volop kunnen meedraaien in de mondzorg, waarbij ze vooral het preventieve aspect …

Het advies van de WGO i.v.m. het uitstel van tandzorg - Mondelinge vraag aan Minister Vandenbroucke

  13/10/2020   Mijnheer de minister Recent verscheen een bericht over het advies van de WGO om niet-essentiële tandzorg uit te stellen in het kader van de coronacrisis. Ik stelde hierover …