Nieuws over dit onderwerp

De mondhygiënisten - mondelinge vraag aan Minister Vandenbroucke

19/10/2020 Mijnheer de minister, In juni is de tweede lichting mondhygiënisten afgestudeerd.De bedoeling is dat zij volop kunnen meedraaien in de mondzorg, waarbij ze vooral het preventieve aspect …

Het advies van de WGO i.v.m. het uitstel van tandzorg - Mondelinge vraag aan Minister Vandenbroucke

  13/10/2020   Mijnheer de minister Recent verscheen een bericht over het advies van de WGO om niet-essentiële tandzorg uit te stellen in het kader van de coronacrisis. Ik stelde hierover …

Mondzorg ouderen collectiviteiten - Mondelinge vraag aan Minister Vandenbroucke

13/10/2020 Mijnheer de minister, Tijdens de Covidcrisis hebben we nog een keer heel duidelijk gemerkt waar de zwakke punten zitten in onze maatschappij. De ouderen in woonzorgcentra hebben flink …