Nieuws over dit onderwerp

De nomenclatuur voor de door mondhygiënisten uitgevoerde taken - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Commissie Gezondheid 24 oktober 2023:  15.01 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, mijn vraag gaat over de nomenclatuur voor mondhygiënisten. Mondhygiënisten hebben toegang tot een beperkt …

Het mondzorgtraject - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Commissie Gezondheid 18 juli 2023:  32.01 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, het mondzorgtra-ject werd in 2016 gelanceerd met als doel patiënten te stimuleren re-gelmatig naar de …

Preventieve tandsteenverwijdering als terugbetalingsvoorwaarde voor subgingivale reiniging - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Commissie Gezondheid 18 juli 2023:  15.01 Frieda Gijbels (N-VA): De DGEC van het RIZIV heeft geëvalu-eerd of het zinvol is om een preventieve tandsteenverwijdering te be-houden als voorwaarde om …