Nieuws over dit onderwerp

Kanker op steeds jongere leeftijd? - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

20 september 2022:  Mijnheer de minister, In een recente studie van Nature (Nature Reviews Clinical Oncology, volume 19, pages 656–673 (2022)) wordt aangegeven dat er steeds vaker kanker op …

Concentratie van kankerzorg - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

19 september 2022: Mijnheer de minister, De medicomut commissie zou beslist hebben om een werkgroep op te richten voor de concentratie van de zorg voor hoofd- en hals tumoren en ovariële tumoren, …

Monkeypox in rioolwater - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

19 september 2022:  Mijnheer de minister, In het buitenland wordt gerapporteerd dat er ook wordt gezocht naar de aanwezigheid van DNA van het monkeypox virus in afvalwater. Onder andere het RIVM …