Nieuws over dit onderwerp

Botox en fillers - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

17 januari 2022:  Mijnheer de minister, Uit een onderzoek van Testaankoop van einde 2021 bleek dat er zich met betrekking tot de toediening van botox en fillers een aantal praktijken voordoen waar …

De app DOKTR - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

17 januari 2022:  Mijnheer de minister, Proximus heeft een app gelanceerd met de naam DOKTR, met de bedoeling om online consultaties toe te laten. Er moet echter geen sprake zijn van een arts …

Teleconsultaties - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

4 januari 2022:  Mijnheer de minister, In het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen worden nomenclatuurnummers voorzien voor telefonische raadpleging en videoraadpleging. Het aantal wordt beperkt …