Nieuws over dit onderwerp

Consultancy in kader van testing - Mondelinge vraag aan minister De Backer

22/05/2020 Mijnheer de minister, In het kader van de organisatie van de testcapaciteit voor Covid19, heeft de FOD Volksgezondheid consultancy bureau Deloitte onder de arm genomen.  Er werd tot nu toe …

Nomenclatuur serologie - Mondelinge vraag aan minister De Block

22/05/2020 ​Mevrouw de minister, In een artikel in De Tijd lezen we dat de serologische test zal worden terugbetaald. Er staat ook in onder welke voorwaarden: “De test wordt terugbetaald voor wie …

Dienst "Kwaliteit van Laboratoria" van Sciensano - Mondelinge vraag aan minister De Backer

22/05/2020 Mijnheer de minister, De dienst “Kwaliteit van Laboratoria" van Sciensano is verantwoordelijk voor het evalueren en controleren van de kwaliteit van de medische en diergeneeskundige …