Nieuws over dit onderwerp

De administrateur-generaal van de KSZ - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Commissie Sociale zaken 22 september 2021:  07.01 Frieda Gijbels (N-VA):  Mijn vraag betreft de verlenging van het mandaat als administrateurgeneraal van de heer Robben bij de Kruispuntbank van …

Speekselpremie bij tandartsen - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

26 augustus 2021:  Mijnheer de minister, In januari van dit jaar vroeg ik u naar de uitgekeerde premies voor de tandartsen in het kader van de Covid19 pandemie. Voor de periode mei-augustus 2020 …

Terugkeerders uit buitenland en Covid19 - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

26 augustus 2021:  Mijnheer de minister, Volgens de cijfers van Sciensano (weekrapport 20 augustus 2021) is een groot aandeel (bijna 12%) van de teruggekeerde reizigers uit Marokko (en in mindere …