Nieuws over dit onderwerp

Coronacrisis: ondersteuning ziekenhuizen / Mondelinge vraag aan minister De Block

Mevrouw de minister,   In het kader van de coronacrisis, worden er in de verschillende ziekenhuizen enorme maatregelen genomen om een potentiële toestroom aan patiënten te kunnen opvangen. Alle niet …

Coronacrisis: draaiboek voor instellingen / mondelinge vraag aan minister M. De Block

Geachte Mevrouw de Minister,   In het kader van de coronacrisis bereiden artsen, verpleegkundigen en ander verzorgend personeel zich voor op een toename aan Covid-positieve patiënten. Ook in …

Coronacrisis: opdrijven tests / mondelinge vraag aan minister De Block

Mevrouw de minister,   Er bestaan verschillende manieren om de coronacrisis aan te pakken, dat zien we door naar andere landen te kijken. Een aanpak die succesvol lijkt, is de aanpak die in Zuid-Korea …