Nieuws over dit onderwerp

Speekselpremie bij tandartsen - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

26 augustus 2021:  Mijnheer de minister, In januari van dit jaar vroeg ik u naar de uitgekeerde premies voor de tandartsen in het kader van de Covid19 pandemie. Voor de periode mei-augustus 2020 …

Kwijting en harmonisatiedocument - Mondelinge vraag aan Minister Vandenbroucke

04/01/2021 Geachte mijnheer de minister Verschillende tandheelkundige softwarepakketten bieden nu een "kwijting en harmonisatiedocument" aan, dat gebruikt kan worden voor behandelingen waarvoor …

Tegemoetkoming persoonlijke beschermingsmiddelen - Mondelinge vraag aan Minister Vandenbroucke

23/12/2020 Mijnheer de minister,   Er wordt een tegemoetkoming voorzien voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmaterialen voor verschillende zorgverstrekkers. De hoogte van de tussenkomst …