Nieuws over dit onderwerp

Forensisch odontologen - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Commissie Gezondheid 19 oktober 2021:  13.01 Frieda Gijbels (N-VA):  Niet zo heel bekend is dat bij rampen allerhande – denk maar aan de scheepsramp met de Herald of Free Enterprise, maar ook …

Speekselpremie bij tandartsen - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

26 augustus 2021:  Mijnheer de minister, In januari van dit jaar vroeg ik u naar de uitgekeerde premies voor de tandartsen in het kader van de Covid19 pandemie. Voor de periode mei-augustus 2020 …

Kwijting en harmonisatiedocument - Mondelinge vraag aan Minister Vandenbroucke

04/01/2021 Geachte mijnheer de minister Verschillende tandheelkundige softwarepakketten bieden nu een "kwijting en harmonisatiedocument" aan, dat gebruikt kan worden voor behandelingen waarvoor …