Nieuws over dit onderwerp

Kwijting en harmonisatiedocument - Mondelinge vraag aan Minister Vandenbroucke

04/01/2021 Geachte mijnheer de minister Verschillende tandheelkundige softwarepakketten bieden nu een "kwijting en harmonisatiedocument" aan, dat gebruikt kan worden voor behandelingen waarvoor …

Tegemoetkoming persoonlijke beschermingsmiddelen - Mondelinge vraag aan Minister Vandenbroucke

23/12/2020 Mijnheer de minister,   Er wordt een tegemoetkoming voorzien voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmaterialen voor verschillende zorgverstrekkers. De hoogte van de tussenkomst …

Schriftelijke vraag aan Minister Vandenbroucke m.b.t. de terugbetalingsregels in de tandzorg

26/11/2020   Geachte mijnheer de minister   Een vergelijking van een rapport van het Rekenhof van 2016 omtrent de terugbetaling van de tandzorg (https://www.rekenhof.be/Docs/2016_16 …