Nieuws over dit onderwerp

Het mondzorgtraject - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Commissie Gezondheid 18 juli 2023:  32.01 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, het mondzorgtra-ject werd in 2016 gelanceerd met als doel patiënten te stimuleren re-gelmatig naar de …

Preventieve tandsteenverwijdering als terugbetalingsvoorwaarde voor subgingivale reiniging - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Commissie Gezondheid 18 juli 2023:  15.01 Frieda Gijbels (N-VA): De DGEC van het RIZIV heeft geëvalu-eerd of het zinvol is om een preventieve tandsteenverwijdering te be-houden als voorwaarde om …

De evaluatie van de DGEC betreffende de covidpremies voor tandartsen - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Commissie Gezondheid 18 juli 2023:  13.01 Frieda Gijbels (N-VA): Dank u wel, mijnheer de voorzitter. De Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) van het RIZIV heeft een evaluatie …