Nieuws over dit onderwerp

Ronselen van patiënten voor behandeling in het buitenland - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

12 januari 2023:  Mijnheer de minister, Het is de laatste tijd niet ongewoon dat mensen naar het buitenland trekken om hun tanden te laten behandelen. ​Er wordt daarbij nogal eens agressieve …

Tandheelkundige behandelingen onder zuurstof-lachgas sedatie en algemene narcose - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

10 januari 2023:  Mijnheer de minister, Bij de VUB, KUL, UGent en de Belgian Academy for Pediatric Dentistry is er ongerustheid over het gebrek aan kader voor tandheelkundige behandelingen onder …

Narcodontie bij kinderen - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

16 december 2022:  Mijnheer de minister, Eerder stelde ik u al een schriftelijke vraag over tandheelkundige behandelingen onder narcose (narcodontie) (K1273). Er werd toen verwezen naar cijfers …