Voedselveiligheid / FAVV

Nieuws over dit onderwerp

Vogelgriep gaat rond bij zoogdieren - Mondelinge vraag aan minister Clarinval

Commissie Gezondheid 15 februari 2023:  … 01.02 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, we hebben te maken met de grootste uitbraak van vogelgriep in Europa, met een hoogpathogeen …

Vogelgriep gaat rond bij zoogdieren - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Commissie Gezondheid 14 februari 2023:  05.01 Frieda Gijbels (N-VA): Het zijn intussen twee vragen geworden omdat er enige evolutie is in de vogelgriep bij zoogdieren. Uiteraard komt die vooral …

De vogelgriep bij zoogdieren - Mondelinge vraag aan minister Clarinval

Commissie Gezondheid 18 januari 2023:  01.01 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, ik heb twee vragen ingediend over de vogelgriep. De ene gaat over zoönosen, dus over de besmettelijkheid …