Voedselveiligheid / FAVV

Nieuws over dit onderwerp

Terugroepingen van producten met een verhoogd gehalte aan ethyleenoxide - Mondelinge vraag aan minister Clarinval

16 april 2021  Mijnheer de minister,  Naar aanleiding van het overschrijden van het maximum residugehalte voor ethyleenoxide, een verboden gewasbeschermingsmiddel in Europa, heeft het FAVV sinds …

Vertegenwoordiger FAVV in China voor de export van Belgisch varkensvlees - Mondelinge vraag aan minister Clarinval

26 maart 2021 Mijnheer de minister,  Het FAVV vaardigde onlangs een vaste vertegenwoordiger af naar China met als doel de export van Belgisch varkensvlees naar China te bevorderen.  Wat is de …

Schriftelijke vraag aan Minister Clarinval m.b.t. de Afrikaanse Varkenspest

26/11/2020   Geachte mijnheer de minister   Op 20 november heeft de Europese commissie zijn goedkeuring gegeven om alle beperkingsgebieden "Afrikaanse varkenspest" (AVP) in België op te heffen …