Bijwerkingen vaccinaties voor Covid19 - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 21 december 2021, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid
Vaccinatie

4 november 2021: 

Mijnheer de minister,

Bijwerkingen na vaccinatie voor Covid19 worden verzameld door het FAGG. Op de website is dan ook een overzicht te vinden. Het overzicht gaat echter maar tot halverwege juni 2021. Er worden 19 015 bijwerkingen gemeld op een totaal van 5 639 068 personen die tenminste 1 vaccindosis hebben gekregen.

  • Waar zijn de recentere gegevens te vinden? Waarom worden de gegevens niet up to date gehouden?
  • Wat is de laatste stand van zaken? Kan u uitsplitsen per aandoening en per provincie?
  • In hoeveel gevallen werd de melding door een arts gedaan en in hoeveel gevallen door een huisarts?
  • Zijn de bijwerkingen vergelijkbaar met internationale gegevens?
  • Is er een analyse geweest in verband met de kennis en toegankelijkheid van de meldingsprocedure voor burgers? Op welke manier werd burgers informatie verstrekt over de mogelijkheid om bijwerkingen aan te melden?

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

28 januari 2022:

Het FAGG bleef wel degelijk het overzicht van bijwerkingen maandelijks publiceren, de laatste keer was op 18 november jl. U vindt de laatste stand van zaken dus in dat bericht, inclusief de cumulatieve lijsten van aantal meldingen per aandoening en per vaccin. De woonplaats van de melder is niet per se gekend en indien wel, wordt ze niet gecodeerd in de database, dus een opsplitsing per provincie is niet mogelijk. Bij de ondertussen meer dan 31.000 ontvangen meldingen van bijwerkingen was de verhouding gezondheidszorgbeoefenaars/burgers 30%/70%. Voor de gezondheidszorgbeoefenaars kan geen verdere opdeling worden gemaakt.
Wat betreft de vergelijking met internationale gegevens, hierover zijn geen details beschikbaar. Vergelijkingen zijn ook moeilijk te maken, vermits verschillende landen vaak andere vaccinatiestrategieën toepassen, andere vaccins gebruiken, etc. Een summiere enquête via het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) in maart 2021 leerde ons wel dat de Belgische bevoegde autoriteit, het FAGG, duidelijk veel meer meldingen ontvangt voor de COVID-vaccins, in vergelijking  met de autoriteiten in de andere EU-lidstaten. Waar de gemiddelde EU-lidstaat de meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen, vergeleken met de situatie vóór het op de markt komen van de vaccins, zag vermenigvuldigen met een factor 16, was dat voor het FAGG maar liefst met een factor 93. Deze factor is ondertussen wel gezakt tot ongeveer 40.
Kijkend naar bovenstaande aantallen, lijkt de Belgische gezondheidszorgbeoefenaar en burger makkelijk zijn weg te vinden naar de meldingsprocedure. Op het kaartje met het type vaccin, lotnummer en datum dat iedereen krijgt na vaccinatie, staat in principe de aansporing om een arts (of beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg) te spreken over eventuele bijwerkingen, en staat bovendien een verwijzing naar de website eenbijwerkingmelden.be.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is