Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Frieda Gijbels op 21 januari 2022, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

17 januari 2022:  Mijnheer de minister, Uit een onderzoek van Testaankoop van einde 2021 bleek dat er zich met betrekking tot de toediening van botox en fillers een aantal praktijken voordoen waar men zich vragen kan bij stellen. Zo is men nogal eens nonchalant met de medische anamnese, en lijkt …

Door Frieda Gijbels op 21 januari 2022, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

17 januari 2022:  Mijnheer de minister, Proximus heeft een app gelanceerd met de naam DOKTR, met de bedoeling om online consultaties toe te laten. Er moet echter geen sprake zijn van een arts-patiënt relatie. Het zou dus kunnen dat een patiënt attesten of voorschriften krijgt zonder dat de arts …

Door Frieda Gijbels op 21 januari 2022, over deze onderwerpen: Democratie, Coronacrisis

De Kamercommissie Gezondheid houdt binnenkort hoorzittingen met tal van uiteenlopende experten over de vaccinatieplicht. N-VA-commissielid Frieda Gijbels moedigt die aanpak aan: “We moeten voldoende ruimte geven aan het maatschappelijk debat. Door bepaalde stemmen te weigeren, zouden we alleen maar …

Door Frieda Gijbels op 7 januari 2022, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

4 januari 2022:  Mijnheer de minister, In het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen worden nomenclatuurnummers voorzien voor telefonische raadpleging en videoraadpleging. Het aantal wordt beperkt per patiënt (4 van elk per jaar) en per arts (max 20% van de raadplegingen). De aanleiding om het …

Door Frieda Gijbels op 7 januari 2022, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Ziekenhuizen

4 januari 2022:  Mijnheer de minister, De organisatie van de ziekenhuiscapaciteit is zeer belangrijk gebleken in tijden van crisis. Zoals al vaker aangehaald in eerdere debatten, is het essentieel dat er ook een goede analyse wordt gemaakt van de ervaringen in de verschillende Covid19 golven en …

Door Frieda Gijbels op 7 januari 2022, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid

5 december 2021:  Mijnheer de minister, Als we naar de cijfers van Sciensano kijken, dan lijkt het alsof in deze golf er minder mensen beademd moeten worden dan in de eerste en tweede golf. Om hier een beter inzicht in te krijgen, stel ik u graag volgende vragen: Is er een analyse gebeurd in …