Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Lorin Parys, Frieda Gijbels op 28 juli 2021, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Ziekenhuizen, Coronacrisis

Vlaams Parlementslid Lorin Parys en Kamerlid Frieda Gijbels vroegen de ligduur- en mortaliteitscijfers op voor de verschillende ziekenhuizen in België. “De verschillen zijn opvallend. Daarom vragen we naar aanleiding van deze cijfers een onafhankelijk onderzoek. Alleen zo kunnen we de juiste lessen …

Door Frieda Gijbels op 16 juli 2021, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

26 mei 2021: ingediende mondelinge vraag in de commissie Volksgezondheid. 15 juli 2021: commissie  05.01 Frieda Gijbels (N-VA):  Mijnheer de minister, de resistentie van bacteriën aan antibiotica is een ernstig probleem, waarbij er voor bepaalde aandoeningen slecht met moeite bepaalde …

Door Frieda Gijbels op 16 juli 2021, over deze onderwerpen: Ziekenhuizen, Artsen

7 juni 2021: ingediende mondelinge vraag in de commissie Volksgezondheid. 15 juli 2021: commissie  02.03 Frieda Gijbels (N-VA):  Mijnheer de minister, mijn vraag gaat over hetzelfde onderwerp. Er zou een akkoord zijn tussen de ziekenhuizen en de artsen over een aanpassing van het statuut …

Door Frieda Gijbels op 16 juli 2021, over deze onderwerpen: Voedselveiligheid / FAVV, Volksgezondheid

12 juli 2021 06.02 Frieda Gijbels (N-VA):  In 2018 werd het gebruik van neonicotinoïden, een pesticide op basis van een chemische stof die verwant is aan nicotine, in de meeste EU-landen verboden. Ondanks de schadelijke gevolgen, onder andere voor de bijenpopulatie, kondigde uw voorganger …

Door Frieda Gijbels op 14 juli 2021, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19

Na meer dan 40 hoorzittingen en vele debatten achter gesloten deuren, heeft de Bijzondere CovidCommissie een tekst neergelegd met aanbevelingen om het bij de volgende crisis beter te doen. Als N-VA fractie hebben we zeker een aantal probleempunten kunnen duiden en ook kunnen omvormen tot …

Door Frieda Gijbels op 3 juli 2021, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19

[youtube:vzdl9xrDqbk]   11.01  Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, in juli 2020 bracht Sciensano een studie uit met betrekking tot de ligduur en de mortaliteit ten gevolge van COVID-19 in verschillende ziekenhuizen. Er werden gemiddelden en risicofactoren gepresenteerd. Het was een mooie …