Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Frieda Gijbels op 18 november 2022, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Ziekenhuizen

18 november 2022:  Mijnheer de minister, De meest recente cijfers van de Belfius studie tonen opnieuw aan dat de ziekenhuizen het financieel bijzonder moeilijk hebben. Opnieuw is de winstmarge flinterdun, daarbij vallen ook de grote individuele verschillen tussen de ziekenhuizen op waarbij …

Door Frieda Gijbels op 17 november 2022, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Ziekenhuizen

17 november 2022:  Mijnheer de minister, Al jarenlang zijn er problemen bij de opleiding van arts-specialisten. Zeer lange werkdagen en weinig sociale bescherming vormen niet alleen een bedreiging voor de (mentale) gezondheid van de artsen in opleiding, maar ook voor hun patiënten, die recht …

Door Frieda Gijbels op 17 november 2022, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

17 november 2022:  Mijnheer de minister, De problematiek van de kinesitherapeuten is u ondertussen wellicht goed bekend. Zij voelen zich vaak onder druk gezet om zich aan de conventietarieven te houden, terwijl die voor velen van hen als ontoereikend worden beschouwd. Die druk is te verklaren …

Door Frieda Gijbels op 17 november 2022, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Ziekenhuizen

17 november 2022:  Mijnheer de minister, Wanneer bijvoorbeeld laboratoriumtechnologen of radiologieverpleegkundigen in de IFIC verloning stappen, wordt de meerkost daarvan dan opgenomen in het Budget Financiële Middelen? Met dank voor uw antwoord, Frieda Gijbels Zodra het antwoord van de …

Door Frieda Gijbels op 16 november 2022, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid

16 november 2022:  Ik heb u eerder al vragen gesteld over de oversterfte in 2021 en de provinciale verschillen die konden worden vastgesteld. Uit recent onderzoek van Sciensano lijkt dat de oversterfte van deze zomer een combinatie is van COVID-19 (zevende golf van de coronapandemie) en de hitte …

Door Frieda Gijbels op 16 november 2022, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Ziekenhuizen

Uit de meest recente cijfers blijkt dat de ziekenhuissector in 2021 ternauwernood het hoofd boven water kon houden. De sector kampt al vele jaren met financiële problemen en zou zonder covidvoorschotten ruim twee miljoen euro in het rood gaan. “Deze situatie is onhoudbaar”, zegt Kamerlid Frieda …