Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Frieda Gijbels op 16 augustus 2022, over deze onderwerpen: Wetenschap, Innovatie, Technologie, Ruimtevaart

Op 20 juli ondertekende bevoegd staatssecretaris Thomas Dermine (PS) samen met de nieuwe directeur van Belspo een nieuw strategisch plan voor het federale wetenschapsbeleid. Belangwekkend zou men kunnen denken. Toch is dat plan niet terug te vinden op de website van Belspo. Erger nog, op het moment …

Door Kathleen Depoorter, Frieda Gijbels op 9 augustus 2022, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Drugs, Alcohol, Minderjarigen

“Onze jeugd verdient een zorgeloze festivalzomer. De N-VA vraagt dan ook dat er een gemoderniseerd rampenmanagementplan komt, dat inspeelt op de problematieken waar organisaties, hulpverleners en slachtoffers vandaag mee te maken krijgen. Bijvoorbeeld spiking”, zeggen Kamerleden Kathleen Depoorter …

Door Frieda Gijbels op 12 juli 2022, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Ziekenhuizen

12 juli 2022:  Mijnheer de minister, Bij een ziekenhuisopname is er steeds een risico om een besmetting op te lopen. Uiteraard is het de bedoeling dat er maatregelen worden genomen om zoveel mogelijk van dergelijke infecties te voorkomen. Wordt het aantal ziekenhuisinfecties door SARS-CoV-2 …

Door Frieda Gijbels op 11 juli 2022, over deze onderwerpen: Federale Culturele Instellingen

11 juli 2022:  Mevrouw de minister, Op 18 januari 2021 werd het Paleis voor Schone Kunsten (Bozar) getroffen door een dakbrand die zorgde voor grote schade aan het grote tentoonstellingscircuit langs de Koningsstraat en aan de concertzaal Henry Le Bœuf. Ook het orgel en technische apparatuur …

Door Frieda Gijbels op 11 juli 2022, over deze onderwerpen: Federale Culturele Instellingen

11 juli 2022:  Mevrouw de minister, Bij de start van een concert op 11 juni 2022 in het Paleis voor Schone Kunsten (Bozar) uitten de muzikanten van het Nationaal Orkest van België (NOB) hun onvrede over de gang van zaken bij de instelling. De sociale en organisatorische situatie is naar verluid …

Door Frieda Gijbels op 6 juli 2022, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

6 juli 2022:  Mijnheer de minister, In 2019 kregen ongeveer 700 vrouwen in België de diagnose van eierstokkanker (https://kankerregister.org/Statistieken_cijfers) waarbij de 5-jaarsoverlevingskans wereldwijd minder dan 50% bedraagt. Recent publiceerde het KCE een rapport over …