Frieda Gijbels

Frieda Gijbels (1975) woont met haar man en drie kinderen in de nieuwe fusiegemeente Oudsbergen.  Frieda groeide op in de deelgemeente Ellikom, waar ze dus ook naar de kleuterklas en de lagere school ging. Haar middelbare schooltijd bracht ze door in het Onze-Lieve-Vrouwlyceum in Genk, waar ze de richting Latijn-Grieks volgde.  Daarna studeerde ze tandheelkunde aan de KULeuven en specialiseerde ze zich in de parodontologie.  In 2003 werd ze tandarts-parodontoloog en behaalde ze ook de graad van doctor in de medische wetenschappen.  Ze is zaakvoerder van een praktijk voor parodontologie in Opglabbeek, Oudsbergen.

De interesse voor mens en maatschappij is er bij Frieda altijd geweest, maar de optie om die interesse te vertalen in een politiek engagement, is pas geleidelijk aan duidelijk geworden.  Toen haar kinderen wat groter werden en er iets meer tijd vrij kwam, besloot ze die vrije tijd te besteden aan engagementen binnen de beroepsvereniging voor parodontologen en binnen een lokale zelfstandigenvereniging.  Haar man werd in 2013 gemeenteraadslid voor N-VA en op die manier kwam ze meer en meer in aanraking met politiek en de sociale engagementen en concrete inbreng die op deze manier mogelijk werden. Na een tijd werd duidelijk dat de politieke microbe moeilijk te weerstaan was.  In 2014 was ze kandidaat voor de federale verkiezingen (tweede opvolger) en in 2018 was ze lijsttrekker voor de eerste gemeenteraadsverkiezingen van Oudsbergen.  Bij de laatste federale verkiezingen (2019) werd ze van op de derde plaats verkozen.

Ondertussen is ze fractieleider van de zeskoppige Oudsbergense N-VA fractie.  In 2018 werd ze ook voorzitter van N-VA Limburg, maar dit mandaat liep af op het moment dat ze federaal parlementslid werd. 

Frieda wil ijveren voor een samenleving waar burgerzin vanzelfsprekend is.  Iedereen die kan, moet zich inzetten, zodat gepaste zorg kan worden voorzien voor wie zorg nodig heeft.  Misbruiken van sociale stelsels moeten eruit.  Ons gezamenlijk welzijn is een gedeelde verantwoordelijkheid.  

Frieda heeft een grote interesse voor thema’s als gezondheidszorg, welzijn en wetenschapsbeleid. 

In haar vrije tijd gaat ze graag joggen en ze probeert ook regelmatig een boek te lezen, al lukt dat meestal niet op een gestructureerde manier.  Vaak liggen er verschillende geopende boeken op haar nachtkastje. Ze luistert graag naar wat haar kinderen (17, 15 en 11 jaar) te vertellen hebben en ze houdt – tot verbazing van haar echtgenoot – echt van kamperen.  Ze durft ook al eens een muts te haken of een trui te breien, omdat dat een ideale bezigheid is om ondertussen nieuwe ideeën op te doen. 

Medewerkers

Sibren Haesen

Parlementair medewerker

Oleg Tourchin

Persoonlijk medewerker