Nieuws

Door Frieda Gijbels op 25 juni 2022, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Coronacrisis

Kamerlid Frieda Gijbels stelt op doorbraak.be dat België meermaals gefaald heeft tijdens de coronapandemie. Wist u dat Charles Michel onlangs het idee lanceerde om een gezamenlijk pandemieverdrag uit te vaardigen? Nee? Het werd dan ook niet uitvoerig gebracht in onze nationale media. Straf, want …

Door Frieda Gijbels op 21 juni 2022, over deze onderwerpen: Wetenschap, Wetenschappelijk Onderzoek, Wetenschapsbeleid

21 juni 2022:  Mijnheer de staatssecretaris, Een tijd geleden stelde ik u vragen over de bouw van windmolens in de gemeente Dalhem. Deze windmolens zouden zich bevinden binnen de 10 km van de potentiële site voor de Einstein telescoop, wat de toekomst van het project in gevaar brengt. U weet dat …

Door Frieda Gijbels op 16 juni 2022, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Artsen

16 juni 2022:  Mijnheer de minister, Het Koninklijk Besluit van 10 september 2021 betreffende de medische permanentie door huisartsen en de erkenning van functionele samenwerkingsverbanden schrijft een aantal voorwaarden voor. Zo kan een samenwerkingsverband voor wachtposten erkend worden als …

Schrijf je in op mijn nieuwsbrief