Nieuws

Door Frieda Gijbels op 19 oktober 2020, over deze onderwerpen: Mondhygiënisten, Volksgezondheid, RIZIV-nummers, Sociale zekerheid

19/10/2020 Mijnheer de minister, In juni is de tweede lichting mondhygiënisten afgestudeerd.De bedoeling is dat zij volop kunnen meedraaien in de mondzorg, waarbij ze vooral het preventieve aspect van mondzorg op zich kunnen nemen. Op langere termijn kan dit zorgen voor het voorkomen of beperken …

Door Frieda Gijbels op 19 oktober 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Transparant bestuur

19/10/2020 ​Mijnheer de minister, Op de website van het Crisiscentrum staat volgende zin: "Het aantal COVID-patiënten op intensieve zorg ligt vandaag 2,5 keer hoger dan eind maart." Dit is natuurlijk manifest onjuist. Het betreft wellicht een vergissing, maar het voedt tegelijk complottheorieën …

Door Frieda Gijbels op 19 oktober 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid

19/10/2020 Mijnheer de minister, Verleden week vroeg ik u naar de stand van zaken van de covidbarometer. Die had al verschillende weken vertraging opgelopen. U was er toen van overtuigd dat die er vrijdag zou zijn. Vrijdag vertelde u echter dat de barometer opnieuw vertraging heeft opgelopen. De …

Schrijf je in op mijn nieuwsbrief