Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Frieda Gijbels op 13 oktober 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19

13/05/2020 (De Block) en 13/10/2020 (Vandenbroucke)   Geachte mijnheer de minister   Het Kinderrechtencommissariaat gaf in haar laatste verslag aan dat men aandacht miste voor het kind- en jongerenperspectief in de formele informatiekanalen over COVID-19, zoals info-coronavirus.be: "... Maar we …

Door Frieda Gijbels op 13 oktober 2020, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Ziekenhuizen

02/06/2020 (De Block) en 13/10/2020 (Vandenbroucke)   Geachte mijnheer de minister   In 2017 verscheen een rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) over de opvang van patiënten die slachtoffer zijn van een zwaar trauma. Er werd hierbij een vergelijking gemaakt met het …

Door Frieda Gijbels op 13 oktober 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid

06/08/2020 (De Block) en 13/10/2020 (Vandenbroucke)   Geachte mijnheer de minister   Kan u de evolutie van het aantal ziekenhuisopnames en opnames op intensive-careafdeling per leeftijdsgroep en per provincie sinds het begin van de COVID-19 pandemie meedelen?Kunnen deze cijfers ook per …

Door Frieda Gijbels op 13 oktober 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid

  19/08/2020 (De Block) en 13/10/2020 (Vandenbroucke)   Geachte mijnheer de minister   Naar aanleiding van het antwoord van mevrouw De Block op schriftelijke vraag nr. 565 van 22 april 2020 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2019-2020, nr. 19), blijf ik nog steeds met enkele vragen zitten. 1. Waarom …

Door Frieda Gijbels op 13 oktober 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Ziekenhuizen

13/10/2020 Geachte mijnheer de minister Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag betreffende COVID-19-ziekenhuisopnames. Sciensano bracht onlangs een rapport uit, met name "COVID-19-studie: surveillance van ziekenhuispatiënten met een COVID-19-infectie", waaruit bleek dat 21 % van de …

Door Frieda Gijbels op 13 oktober 2020, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

13/10/2020 Geachte mijnheer de minister   Art. 23 van de wet van 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren bepaalt dat niet-heelkundige esthetische geneeskunde enkel door daartoe bevoegde …