Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Frieda Gijbels op 29 januari 2020

Geachte minister Aan de Jubelparksite worden werken uitgevoerd aan de daken. Dit houdt onder meer in dat de parkings worden afgesloten. Dit heeft uiteraard impact op de bereikbaarheid van de site. 1) Wat is de verwachte impact van de werken op de musea aan het Jubelpark qua bezoekersaantallen en …

Door Frieda Gijbels op 29 januari 2020

Geachte minister Op 27 januari werden artsen en andere zorgverstrekkers geconfronteerd met een crash van het eHealth systeem. Dit was niet de eerste keer. Artsenverenigingen reageerden verontwaardigd en kwaad. Het bracht immers de zorgverlening in gevaar. De volgende dag, op 28 januari, kwamen er …

Door Frieda Gijbels op 29 januari 2020

Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, de pluimveesector vreest een besmetting met het vogelgriepvirus, dat momenteel al lelijk huishoudt in Oost-Europa. Meer bepaald vreest men dat het virus zich bij ons kan verspreiden via wilde vogels die uit besmette regio’s komen. Daarom vragen de Vlaamse …

Door Frieda Gijbels op 24 januari 2020, over deze onderwerpen: deontologie

“Het is absoluut ontoelaatbaar dat verzekeringsmaatschappijen via hun adviserende artsen toegang hebben tot een medisch dossier”, zegt Kamerlid Frieda Gijbels (N-VA). Dit zet het verzekeringsprincipe immers volledig op de helling, doordat de ene partij over onevenredig meer informatie kan beschikken …

Door Frieda Gijbels op 15 januari 2020, over deze onderwerpen: Artsen, Geneesheren

15.01  Frieda Gijbels (N-VA): Mevrouw de minister, artsen-specialisten vormen een essentiële schakel in onze gezondheidszorg. Zij worden meestal geconsulteerd na verwijzing door een huisarts wanneer een gespecialiseerde aanpak vereist is. Om het gewenste niveau van kennis en kunde met betrekking tot …

Door Frieda Gijbels op 15 januari 2020, over deze onderwerpen: Artsen, Geneesheren

In De Specialist kwam afgelopen vrijdag uit dat het vanwege een ministerieel besluit van uw hand uit 2016 onmogelijk is voor ASO (arts-specialist in opleiding) in het buitenland de opleiding te volgen. Er werd aan de alarmbeld getrokken door een Franstalige arts, aangezien de Franstalige …