Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Frieda Gijbels op 18 juli 2023, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Commissie Gezondheid 18 juli 2023:  14.01 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, deze vraag gaat over hetzelfde rapport van de DGEC, waarin men gekeken heeft naar de fraude door zorgverstrekkers. In 2022 bleek bijna 12 miljoen euro te veel aangerekend zijn door zorgverstrekkers. Het bedrag …

Door Frieda Gijbels op 18 juli 2023, over deze onderwerpen: Tandheelkunde, Volksgezondheid

Commissie Gezondheid 18 juli 2023:  13.01 Frieda Gijbels (N-VA): Dank u wel, mijnheer de voorzitter. De Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) van het RIZIV heeft een evaluatie gemaakt van, onder andere, de COVID-19-premies die werden uitgekeerd aan tandartsen. Tijdens de …

Door Frieda Gijbels op 18 juli 2023, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Commissie Gezondheid 18 juli 2023:  04.05 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, we hadden nog niet zo lang geleden in de plenaire vergadering een debat over de sa-menwerkingsverbanden van de huisartsenwachtposten. U gaf toen aan dat patiënten in geen enkele regio een uur zouden moeten …

Door Frieda Gijbels, Kathleen Depoorter, Sigrid Goethals op 11 juli 2023

Volgens de N-VA moet de federale Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB) beslissingsmacht krijgen. Ze roept minister Annelies Verlinden (cd&v) en de meerderheidspartijen op dat goed te keuren in de commissie voor Binnenlandse Zaken. “Wij zijn al twee jaar vragende partij. Het wordt tijd …

Door Frieda Gijbels op 11 juli 2023, over deze onderwerpen: Federale begroting, Wetenschap, Ruimtevaart, Kunst

“Op deze mooie Vlaamse feestdag zijn we dus nog bijlange niet verlost van het belgicistische juk van de PS. Maar laat het desondanks toch een mooie dag worden waarop we extra aandacht besteden aan onze strijd voor meer zelfbestuur en zeggenschap over onze middelen.” Dat schrijft Kamerlid Frieda …

Door Frieda Gijbels op 4 juli 2023, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Ziekenhuizen

Commissie Gezondheid 4 juli 2023:  30.01 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek publiceerde recent een nieuw advies naar aanleiding van een brief van het AZ Sint-Elisabeth uit Zottegem. Daarin werd het stringente bezoekverbod in het ziekenhuis …